Elenco progetti ente GIOUMPITEK MELETI SCHEDIASMOS YLOPOIISI KAI POLISI ERGON PLIROFORIKIS ETAIREIA PERIORISMENIS EFTHYNIS (Greece)

Scheda "GIOUMPITEK MELETI SCHEDIASMOS YLOPOIISI KAI POLISI ERGON PLIROFORIKIS ETAIREIA PERIORISMENIS EFTHYNIS": lista dei progetti a cui questo ente ha partecipato nell'ambito del Settimo Programma Quadro.

# acronimo  programma  ruolo  EC contributo  inizio 
1 Linked2Safety FP7-ICT participant 0.00 2011-10-01
2 LINKED2MEDIA FP7-SME participant 12˙600.00 2011-10-01
3 FI-STAR FP7-ICT participant 0.00 2013-04-01
4 PAASPORT FP7-SME participant 105˙550.00 2013-12-01
5 LinDA FP7-ICT participant 0.00 2013-12-01
6 GRANATUM FP7-ICT participant 0.00 2011-02-01
7 LinkedDesign FP7-ICT participant 0.00 2011-09-01
totale 118˙150.00