List of tenders issued by "Powiat Wrocławski"

This page lists tenders issued by the contract authority "Powiat Wrocławski [PL]" 50-440 - ul. Kościuszki 131 Wrocław Wrocławski(more) [Poland].

Tot. page: 1 (18 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID pn: Rozbudowa drogi powiatowej 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 z nadzorem autorskim
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-05-08
2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-04-09
3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-03-27
4 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina do skrzyżowania z ul. Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej 1939D obręb m. Radomierzyce wraz z nadzorem autors...
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-03-07
5 Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do sk...
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-02-28
6 Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyż. z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyż. z A-4 z nadzorem autor.
contract notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-12-31
7 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w sezonie zimowym 2019/2020, w podziale na 14 zadań”
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-01-29
8 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
contract notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-11-13
9 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
contract notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-11-12
10 Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID: Rozbudowa drogi powiat. nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w m. Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w. Długołęka
contract notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-10-07
11 Rozbudowa drogi powiat. 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina, gm.Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiat. 1939D obręb m. Radomierzyce gm. Siechnic.
contract notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-10-04
12 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w sezonie zimowym 2019/2020, w podziale na 14 zadań”
contract notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-08-01
13 Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID: Rozbudowa drogi powiatowej 1939D, na odcinku od ul.Wrocławskiej w m.Radomierzyce do skrzyżowania ul.Żernickiej w m. Biestrzyków, gm. Siechnice
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-07-06
14 Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-06-23
15 Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID: Przebudowa drogi powiatowej 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 w obrębie m. Karwiany-Komorowice
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-06-20
16 Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1535D na odcinku od ronda w Łanach do skrzyżowania z drogą 1923 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w m. Dobrzykowice, gm. Czernica
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-06-15
17 Dostawa i wdrożenie infrastruktury informatycznej dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny, w podziale na 4 części, w ramach programu
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-06-15
18 Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
contract award notice

Powiat Wrocławski
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-06-05
  • 1 (current)
7+1