List of tenders issued by "Министерство на труда и социалната политика"

This page lists tenders issued by the contract authority "Министерство на труда и социалната политика [000695395]" 1000 - ул. „Триадица“ № 2 гр. София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (4 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Предоставяне на услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на МТСП.
contract award notice

Министерство на труда и социалната политика
(Ministry or any other national or federal authority; Social protection)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-21
2 Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за подкрепа на безработни и неактивни лица по приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2014—2020
contract award notice

Министерство на труда и социалната политика
(Ministry or any other national or federal authority; Social protection)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-15
3 „Определяне на пилотни сектори/професии, в които се очакват значителни промени в броя на заетите лица“
contract notice

Министерство на труда и социалната политика
(Ministry or any other national or federal authority; Social protection)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2021-02-04
4 Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на проект BG05M9OP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в БЪЛГАРИЯ“
contract notice

Министерство на труда и социалната политика
(Ministry or any other national or federal authority; Social protection)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-01
  • 1 (current)
9+1