List of tenders issued by "Институт по електрохимия и енергийни системи"

This page lists tenders issued by the contract authority "Институт по електрохимия и енергийни системи [000662089]" 1113 - ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 10 гр. София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (4 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на лаборатория 3... (подробно изписано в т. II.1.4) „Кратко описание“).
contract award notice

Институт по електрохимия и енергийни системи
(Body governed by public law; Other)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-19
2 Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфрастр...(подробно изписано в т. II.1.4) Кратко описание)
contract notice

Институт по електрохимия и енергийни системи
(Body governed by public law; Other)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-22
3 Доставка на лабораторно оборудване/апаратура и компютърна техника, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфрастр... (подробно изписано в т. II.1.4) „Кратко описание).
contract award notice

Институт по електрохимия и енергийни системи
(Body governed by public law; Other)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Mixed
2021-04-14
4 Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на Лаборатория 3...(подробно изписано в т. II.1.4. Кратко описание)
contract notice

Институт по електрохимия и енергийни системи
(Body governed by public law; Other)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2021-02-05
  • 1 (current)
5+1