List of tenders issued by "Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie"

This page lists tenders issued by the contract authority "Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie [368302575]" 00-844 - ul. Grzybowska 80/82 Warszawa Wrocławski(more) [Poland].

Tot. page: 2 (22 items)

  • 1 (current)
  • 2
# title info cpv deadline
1 Przegląd instalacji elektrycznej 15 pompowni melioracyjnych i 2 budynków biurowo-gospodarczych oraz magazynu przeciwpowodziowego
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-11-06
2 Konserwacja cieków na terenie zlewni Baryczy, województwo dolnośląskie, województwo wielkopolskie
contract notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-08-17
3 Przegląd instalacji elektrycznej 15 pompowni melioracyjnych i 2 budynków biurowo-gospodarczych oraz magazynu przeciwpowodziowego
contract notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-07-21
4 Prace wykoszeniowe na wałach na terenie zlewni Baryczy – 1 koszenie
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-09-10
5 Konserwacja zintegrowanego systemu monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych na terenie zlewni Baryczy na 2020–2023 r., woj. wielkopolskie
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-08-29
6 Konserwacja zintegrowanego systemu monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych na terenie zlewni Baryczy na 2020–2023 r. woj. wielkopolskie
contract notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-05-04
7 Prace wykoszeniowe na wałach na terenie zlewni Baryczy – 1 koszenie
contract notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-04-06
8 Część 18 – Utrzymanie rzeki Rów Kaczkowski w km 0+000-12+530
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-03-04
9 Część 16 – Utrzymanie rzeki Rybnica w km 11+750-12+800, Prądnia w km 6+100-8+100, Młynówka Milicka w km 1+400-2+800, Polska Woda w km 40+306-40+780, 44+381-44+516
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-03-04
10 Konserwacja rzek i wałów w 2019 r. na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie – Prace utrzymaniowe na ciekach i wałach na terenie zlewni Baryczy
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-02-28
11 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w 2019 r. na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-01-09
12 Konserwacja rzek w 2019 r. na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-01-09
13 Konserwacja rzek i wałów w 2019 r. na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie - Prace utrzymaniowe na ciekach i wałach na terenie zlewni Baryczy
contract notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-10-09
14 Eksploatacja obiektów hydrotechnicznych w latach 2019-2021 w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-10-20
15 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w 2019 r. na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie
contract notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-08-16
16 Konserwacja rzek w 2019 r. na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie
contract notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-08-14
17 Eksploatacja obiektów hydrotechnicznych w latach 2019-2021 w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-09-11
18 Eksploatacja stacji pomp w latach 2019-2021 w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-09-11
19 Eksploatacja zbiorników wodnych w latach 2019-2021 w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie
contract award notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-09-08
20 Eksploatacja zbiorników wodnych w latach 2019-2021 w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie
contract notice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-04-29
  • 1 (current)
  • 2
12+1