List of tenders issued by "Университет по архитектура, строителство и геодезия"

This page lists tenders issued by the contract authority "Университет по архитектура, строителство и геодезия [000670616]" 1046 - бул. „Христо Смирненски“ № 1 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (4 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на лабораторно оборудване към съществуващата Университетска научно-приложна лаборатория „Нанонаука и нанотехнологии“ (Нанолаборатория)
contract award notice

Университет по архитектура, строителство и геодезия
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Mixed
2021-05-02
2 Допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите на УАСГ чрез договор за медицинска застраховка
contract notice

Университет по архитектура, строителство и геодезия
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2021-02-22
3 „Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в УАСГ, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София“, по проект № BG05M2OP001-1.001-0001, ОП „НОИР“ 2014—2020
contract notice

Университет по архитектура, строителство и геодезия
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-16
4 Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на научните проекти в ЦНИП — УАСГ
contract notice

Университет по архитектура, строителство и геодезия
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-02
  • 1 (current)
6+1