List of tenders issued by "Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — София"

This page lists tenders issued by the contract authority "Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — София [1310631880221]" 1000 - ул. „Аксаков“ № 21 гр. София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (5 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на електрическа енергия за административни сгради на ТД на НАП — София от доставчика по §15, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за енергетиката (ЗЕ)
contract award notice

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — София
(Ministry or any other national or federal authority; Economic and financial affairs)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-19
2 Периодична доставка на стелажи за сортиране за нуждите на ТД на НАП — София.
contract award notice

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — София
(Ministry or any other national or federal authority; Economic and financial affairs)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-15
3 Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях, отнети в полза на държавата
contract award notice

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — София
(Ministry or any other national or federal authority; Economic and financial affairs)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-07
4 Техническо обслужване и ремонт на климатична техника и климатични инсталации, включително доставка на резервни части, материали, консумативи и аксесоари, за нуждите на ТД на НАП — София
contract award notice

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — София
(Ministry or any other national or federal authority; Economic and financial affairs)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-18
5 „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП София“ в 2 обособени позиции"
contract notice

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — София
(Ministry or any other national or federal authority; Economic and financial affairs)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-03
  • 1 (current)
56+1