List of tenders issued by "Česká zemědělská univerzita v Praze"

This page lists tenders issued by the contract authority "Česká zemědělská univerzita v Praze [60460709]" 165 00 - Kamýcká 129 Praha - Suchdol Praha(more) [Czech Republic].

Tot. page: 15 (283 items)

# title info cpv deadline
1 Modernizace vybavení výukových prostor PEF
contract notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2020-09-07
2 Dodávka přístrojového vybavení a drobného hmotného majetku
contract notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2020-09-22
3 Dodávka systému zálohování cloudového prostředí
contract notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2020-09-10
4 Laboratorní přístroje do PTZ
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-15
5 Dodávka kapičkové digitální PCR s příslušenstvím pro analýzy DNA/RNA molekul
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-14
6 Přístroje pro přípravu mikroskopických preparátů
contract notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2020-08-31
7 Rámcová dohoda na dodávky automatických bodových dendrometrů
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-04
8 Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD
prior information notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Not specified
2021-07-24
9 Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-01
10 Materiál pro extrakci a purifikaci nukleových kyselin
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-01
11 Spotřební materiál pro plynovou chromatografii speciální
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-01
12 Materiál pro identifikaci mikrobiálních společenstev
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-01
13 Spotřební GC materiál
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-01
14 Rámcová smlouva na chemikálie pro mikrobiologii
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-01
15 Kity a speciální reagencie
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-01
16 Rámcová smlouva na spotřební vybavení do laboratoří
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-01
17 Rámcová smlouva na spotřební chemikálie
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-11-01
18 Dodávka rozšíření dynamicky škálovatelného výpočetního clusteru a úložné kapacity
contract notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2020-08-24
19 Rámcová dohoda na dodávky automatických bodových dendrometrů
contract award notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-10-30
20 Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.
contract notice

Česká zemědělská univerzita v Praze
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2020-08-05
107+1