List of tenders issued by "Warszawski Uniwersytet Medyczny"

This page lists tenders issued by the contract authority "Warszawski Uniwersytet Medyczny" 02-091 - ul. Żwirki i Wigury 63, Biuro Zamówień Publicznych, Centrum Biblioteczno-Informacyjne pok. 107 Warszawa Miasto Warszawa(more) [Poland].

Tot. page: 1 (3 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Sukcesywne dostaw sprzętu komputerowego w podziale na pakiety AEZ/S-023/2022
contract notice

Warszawski Uniwersytet Medyczny
(Other; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2022-06-30
2 Dostawa z instalacją macierzy dyskowej z wyposażeniem oraz serwerowych dysków twardych i innego sprzętu komputerowego ..., AZP/Z-048/2021
contract award notice

Warszawski Uniwersytet Medyczny
(Other; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2022-04-10
3 Usługa polegająca na monitorowaniu badania klinicznego w ramach realizacji projektu „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (...), AZP/Z-021/2021
contract notice

Warszawski Uniwersytet Medyczny
(Other; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2022-02-09
  • 1 (current)
45+1