List of tenders issued by "Gmina Środa Śląska"

This page lists tenders issued by the contract authority "Gmina Środa Śląska" 55-300 - pl. Wolności 5 Środa Śląska Wrocławski(more) [Poland].

Tot. page: 1 (16 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Oczyszczanie dróg gminnych
contract award notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-11-28
2 Oczyszczanie dróg i placów na terenie miasta Środa Śląska
contract award notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-09-24
3 Oczyszczanie dróg gminnych
contract notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-07-10
4 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkół i przedszkola (...)
contract notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-07-07
5 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i uczniów w tym również dzieci niepełnosprawnych do Przedszkola Publicznego nr 1 w Śr. Śl. oraz do specjalnego ośrodka (...)
contract notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-07-07
6 Oczyszczanie dróg gminnych
contract notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-04-20
7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Środa Śląska.
contract award notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-04-16
8 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Środa Śląska.
contract award notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-04-12
9 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Środa Śląska.
contract notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-12-02
10 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Środa Śląska
contract notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-10-21
11 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkół (...)
contract award notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-11-10
12 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkół (...)
contract award notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-11-10
13 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkół (...)
contract award notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-11-07
14 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkół (...)
contract notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-05-22
15 Oczyszczanie dróg gminnych
contract award notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-06-20
16 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkół 1) Szkoła Podstawowa w Rakoszycach – Trasa I, 2) Szkoła Podstawowa w Ciechowie – Trasa nr II, 3) Przedszkole Publiczne w ...
contract award notice

Gmina Środa Śląska
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-04-12
  • 1 (current)
2+1