List of tenders issued by "Технически университет — София"

This page lists tenders issued by the contract authority "Технически университет — София [831917834]" 1000 - бул. „Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — деловодство София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (5 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет — София... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“
contract award notice

Технически университет — София
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-01
2 Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет — София... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“
contract award notice

Технически университет — София
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
3 Процедура № 01-05 „Обзавеждане на специализирана научноизследователска инфраструктура в хале 12 на учебен блок 7 на... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“
contract award notice

Технически университет — София
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
4 Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет — София по проект BG05M2OP001-1.001-0008... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“
contract award notice

Технически университет — София
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
5 Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на „Студентски общежития и столове“ (СОС) за нуждите на Технически университет — София
contract award notice

Технически университет — София
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-14
  • 1 (current)
17+1