List of tenders issued by "Столична Община"

This page lists tenders issued by the contract authority "Столична Община [000696327]" 1000 - ул. „Московска“ № 33 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 2 (31 items)

  • 1 (current)
  • 2
# title info cpv deadline
1 „Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация, дератизация и защита от птици на площадки „Садината“ и „Хан Богров“ към ОП „Столично предприятие за третиране на битови отпадъци“
contract notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-09
2 Надграждане на Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата с модул за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на СО
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-15
3 Доставка на консумативи (тонер касети) за копирна и разпечатваща техника за нуждите на дирекция „Общински приходи“ към Столична община
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-15
4 Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-12
5 Проектиране и строителство в изпълнение на проект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“, гр. София — I етап“
contract notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2021-03-04
6 Обявление за възложена поръчка по договор СОА21-ДГ55-39/20.01.2021 г.
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-01
7 Разширявaне на оперативния капацитет при запазване на съществуващата инфраструктура и направените инвестиции на системите за сепариране на рециклируеми материали от смесения битов отпадък
contract notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-22
8 Услуги по сервизно следгаранционно обслужване и ремонт на компресори SM12, производство на Kaeser
contract notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-17
9 Поддръжка и експлоатация на единадесет броя фонтани на територията на Столична община, каскади 1, 2, 3 и 4 и водна каскада в детски сектор пред НДК за сезонно ползване през 2021 г. — 2024 г.
contract notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-18
10 Здравно застраховане на служителите и работниците на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“
contract notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-17
11 Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна и офис техника за нуждите на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги.
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-29
12 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на офис техника за нуждите на ОП „Социален патронаж“
contract notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-18
13 Доставка, монтаж на оригинални резервни части и консумативи, следгаранционно обслужване и ремонт на обръщач на компостни редове Backhus 17.50 960
contract notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-17
14 Доставка на резервни части и следгаранционна поддръжка на техника — ръкавни филтри, биофилтри, скрубери, произведени от Ecochimica System S.R.L. — ИТАЛИЯ
contract notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-18
15 Ремонтно-строителни и монтажни дейности на сграда с административен адрес гр. София, ул. „Роглец“ № 9.
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-04-29
16 Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ — от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата.“
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-04-29
17 Актуализиране на енергийните обследвания и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация и нови сгради на училища и детски градини по 3 обособени позиции
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-25
18 Обявление за възложена поръчка по договор № САГ20-ДГ55-140/17.12.2020 г.
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-24
19 Доставка на резервни части и следгаранц. поддръжка на техника за третиране на бит. отпадъци, транспортьори, барабанни сита и сепаратори, произв. от Eggersmann Anlagenbau GmbH, в ОП СПТО
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-23
20 Доставка на плодове и зеленчуци за изхранване на животните в ОП „Зоологическа градина — София“
contract award notice

Столична община
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-23
  • 1 (current)
  • 2
4+1