List of tenders issued by "Софийски университет „Св. Климент Охридски“"

This page lists tenders issued by the contract authority "Софийски университет „Св. Климент Охридски“ [000670680]" 1504 - бул. „Цар Освободител“ № 15 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (3 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на специализирана учебна литература за нуждите на Стопански факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“
contract notice

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-08
2 Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“ по 8 обособени позиции
contract award notice

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-04-15
3 Строителство на нова сграда към СУ „Св. Климент Охридски“ за изграждане и развитие на Център за върхови постижения в област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ по проект УНИТe
contract award notice

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
  • 1 (current)
1+1