List of tenders issued by "Министерство на околната среда и водите"

This page lists tenders issued by the contract authority "Министерство на околната среда и водите [000697371]" 1000 - бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (5 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Избор на изпълнител за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации и определяне на природозащитното им състояние в морски
contract award notice

Министерство на околната среда и водите
(Ministry or any other national or federal authority; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-19
2 Доставка на униформено теренно облекло за персонала на национални паркове „Пирин“, „Рила“, „Централен Балкан“ и 9 регионални инспекции по околна среда и води
contract award notice

Министерство на околната среда и водите
(Ministry or any other national or federal authority; Environment)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-22
3 Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на МОСВ — ЦА
contract award notice

Министерство на околната среда и водите
(Ministry or any other national or federal authority; Environment)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-21
4 Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите
contract award notice

Министерство на околната среда и водите
(Ministry or any other national or federal authority; Environment)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-16
5 Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и 3 жилищни апартамента, собственост на ЦУ — МОСВ
contract award notice

Министерство на околната среда и водите
(Ministry or any other national or federal authority; Environment)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-14
  • 1 (current)
6+1