List of tenders issued by "„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД"

This page lists tenders issued by the contract authority "„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД [121663601]" 1309 - ул. „Коньовица“ № 65 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (9 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на медицински изделия
contract award notice

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
(Other; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-16
2 Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част Пета сборна
contract notice

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
(Other; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-01
3 Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) — част 1
contract award notice

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
(Other; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-02
4 Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа
contract notice

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
(Other; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-22
5 Абонаментна поддръжка на интегрирана болнична информационна система
prior information notice

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
(Other; Health)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Not applicable
2022-01-06
6 Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК)
prior information notice

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
(Other; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Not applicable
2022-01-06
7 Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 1
contract award notice

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
(Other; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
8 Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 2
contract award notice

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
(Other; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-14
9 Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 4
contract award notice

„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
(Other; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-14
  • 1 (current)
5+1