List of tenders issued by "Министерство на образованието и науката"

This page lists tenders issued by the contract authority "Министерство на образованието и науката [000695114]" 1000 - бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А гр. София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (11 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на образованието и науката
contract award notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-14
2 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на образованието и науката
contract award notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-14
3 Доставка на таблети за нуждите на Министерството на образованието и науката
contract award notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-14
4 Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по ОП НОИР и ОПРР
contract award notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-12
5 Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, за обособяване на обект „Иновативен дигитален център на МОН за поддържаща и продължаваща квалификация“ и осъществяване на авторски надзор
contract award notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-07
6 Извършване на подбор и определяне/индивидуализиране на обучаемите лица и надграждаща теоретична и практическа подготовка на квалифицирани специалисти за участие в НП „Мотивирани учители“
contract award notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-06
7 Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване по 6 обособени позиции
contract notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for one or more lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-22
8 Осигуряване на устни преводи (симултанен и консекутивен) от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Министерството на образованието и науката
contract award notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
9 Осигуряване на писмени преводи от чужд на български език и обратно от български на чужд език за нуждите на Министерството на образованието и науката
contract award notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
10 Разработване на специализирана методика за допълнително обучение по български език за деца от предучилищна възраст, отнасяща се за всички възрастови групи, за прилагане в... Продължава в поле VI.3)
contract notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2021-02-04
11 Анализ и оценка на качеството на извърш. квалификац. дейности за профес. израстване и развитие на професион. умения на педагогически специалисти и за придобиване на професионално-квалификационни степени
contract notice

Министерство на образованието и науката
(Ministry or any other national or federal authority; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2021-02-04
  • 1 (current)
10+1