List of tenders issued by "Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД"

This page lists tenders issued by the contract authority "Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД [831605845]" 1431 - бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А гр. София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (3 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка на апарат за магнитно-резонансна томография 1,5 Т
contract notice

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-04
2 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка на дигитален графичен рентгенов апарат
contract notice

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-04
3 Услуги по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на битови и опасни болнични отпадъци
contract notice

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-03
  • 1 (current)
10+1