List of tenders issued by "Gmina Wołów"

This page lists tenders issued by the contract authority "Gmina Wołów" 56-100 - Rynek 34 Wołów Wrocławski(more) [Poland].

Tot. page: 1 (12 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu gminy Wołów
contract award notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-07-23
2 Utrzymanie zieleni, porządku i czystości na terenie gminy Wołów
contract award notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-07-23
3 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów – ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 13+997 do km 18+785
contract award notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-05-24
4 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 5 000 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżet. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożycz...
contract award notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-04-19
5 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 5 000 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
contract notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2019-12-14
6 Letnie utrzymanie zieleni, porządku i czystości na terenie gminy Wołów
contract award notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-12-18
7 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 13+997 do km 18+785
contract notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-10-09
8 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 13+997 do km 18+785
contract award notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-12-06
9 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 13+997 do km 18+785
contract notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-06-24
10 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wołów
contract award notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-05-26
11 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 13+997 do km 18+785 - Etap III.
contract award notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-05-18
12 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
contract award notice

Gmina Wołów
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-04-25
  • 1 (current)
5+1