List of tenders issued by "Gmina Miasto Oleśnica"

This page lists tenders issued by the contract authority "Gmina Miasto Oleśnica" 56-400 - Rynek-Ratusz Oleśnica Wrocławski(more) [Poland].

Tot. page: 1 (14 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica
contract notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-06-24
2 Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług: e-urząd III etap – wymiana sprzętu komputerowego stanowisk roboczych oraz zakup oprogramowania uzupełniającego
contract notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-07-10
3 Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica
contract award notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-09-11
4 Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica
contract notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2020-06-03
5 Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie gminy miasto Oleśnica w 2020 r.
contract award notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-05-16
6 Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica
prior information notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2021-02-02
7 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy miasta Oleśnicy oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
contract award notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-04-11
8 Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap oraz Zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miasta Oleśnicy
contract award notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-04-11
9 Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Gminy miasto Oleśnica w 2020 r.
contract notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-12-31
10 Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap oraz zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miasta Oleśnicy
contract notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-11-12
11 Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług: e-Urząd III etap – zakup, instalacja i konfiguracja hardware na doposażenie serwerowni i software'u narzędziowego
contract award notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-11-30
12 E-urząd III etap (Załącznik nr 2 do umowy nr o dofinansowanie projektu „Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług: e-Urząd III etap oraz e-Urząd III rozszerzony”
contract award notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-10-12
13 E-urząd III etap (Załącznik nr 2 do umowy nr o dofinansowanie projektu „Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług: e-Urząd III etap oraz e-Urząd III rozszerzony
contract notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-06-14
14 Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług: e-Urząd III etap – zakup, instalacja i konfiguracja hardware na doposażenie serwerowni i software'u narzędziowego
contract notice

Gmina Miasto Oleśnica
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union, with participation of GPA countries
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-06-12
  • 1 (current)
16+1