List of tenders issued by "Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“"

This page lists tenders issued by the contract authority "Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ [000697179]" 1540 - бул. „Брюксел“ № 1 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (3 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Ремонт на оперативна зала, вертикален комуникационен колектор в ЛКК на ЛЦ за ОВД — гр. Бургас и ДПРС 22 — Каменар
contract award notice

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
(Body governed by public law; Other)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-13
2 Изпълнение на основни и текущи ремонти в „Стара част“ от УВПБ на ДП РВД в град Банско
contract award notice

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
(Body governed by public law; Other)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-08
3 Проектантски услуги за обекти на ДП РВД
contract award notice

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
(Body governed by public law; Other)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-04-14
  • 1 (current)
11+1