List of tenders issued by "Национална здравноосигурителна каса"

This page lists tenders issued by the contract authority "Национална здравноосигурителна каса [121858220]" 1407 - ул. „Кричим“ № 1 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (4 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка, внедр. и имплемен. на лиценз. решение за предотвр. на DDoS атаки за защита на мрежовата и комуникац. инфраструкт. на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК и поддръжка на изграденото лицензионно решение
contract award notice

Национална здравноосигурителна каса
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-20
2 Абонаментно техническо поддържане на програмен продукт за счетоводство ACCOUNT и на програмен продукт за плащания BANKDOC в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК
contract award notice

Национална здравноосигурителна каса
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-21
3 Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с резервни части и консумативи за копирни апарати Xerox в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК
contract award notice

Национална здравноосигурителна каса
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-21
4 Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК
contract award notice

Национална здравноосигурителна каса
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-04-15
  • 1 (current)
10+1