List of tenders issued by "Технически университет"

This page lists tenders issued by the contract authority "Технически университет [831917834]" 1756 - кв. „Дървеница“, ул. „Климент Охридски“ № 8 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (3 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет — София, по проект ..... продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация
contract notice

Технически университет
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-11
2 Изпълнение на инженеринг за допълнителни дейности по проектиране за вътрешен ремонт и СМР на част от сграда трети корпус, собственост на ТУ — София, филиал Пловдив
contract award notice

Технически университет
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-21
3 Застраховане на преподаватели, служители и студенти при командировки, на дълготрайни материални активи (ДМА) и придобити ДМА по проекти... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“
contract award notice

Технически университет
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
  • 1 (current)
12+1