List of tenders issued by "Софийски университет „Св. Климент Охридски“"

This page lists tenders issued by the contract authority "Софийски университет „Св. Климент Охридски“ [000670680]" 1514 - бул. „Цар Освободител“ № 15 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (1 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Изготвяне на оценка за съотв. на инвест. проекти и СН за инженеринг (проект., строит. и АН) на сграда със специализиран високопроизв. изчислит. център по проект „Големи данни за интелиг. общество“ (GATE)
contract award notice

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(Body governed by public law; Education)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
  • 1 (current)
7+1