List of tenders issued by "Агенция „Митници“"

This page lists tenders issued by the contract authority "Агенция „Митници“ [000627597]" 1202 - ул. „Г. С. Раковски“ № 47 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (12 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на топлинна енергия за нуждите на Агенция „Митници“ за обект на ТД Дунавска — гр. Враца
contract award notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-21
2 Доставка на топлинна енергия за нуждите на Агенция „Митници“ за обекти на ТД Югозападна и ЦМУ — гр. София
contract award notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-21
3 Доставка на топлинна енергия за нуждите на Агенция „Митници“ за обекти на ТД Дунавска — гр. Русе
contract award notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-21
4 Извършване на ОС и осъществяване на СН при изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Златарево“
contract award notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-13
5 Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на ТД Дунавска и ТД Северна морска
contract notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-04
6 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за обекти на Агенция „Митници“
contract award notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-13
7 Предоставяне на комплексни услуги по зимно почистване на гранични контролно-пропускателните пунктове на Република БЪЛГАРИЯ
contract award notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-09
8 Унищожаване на задържани от Агенция „Митници“ стоки
contract award notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-09
9 Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации
contract award notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-02
10 Предоставяне на техника под наем за печат, копиране, сканиране и изпращане на факс в структурата на Агенция „Митници“
contract notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2021-02-15
11 Услуги по гаранционно техническо обслужване и ремонт на автомобили „Дачия“
contract award notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-18
12 Доставка на газ за битови нужди
contract award notice

Агенция „Митници“
(Ministry or any other national or federal authority; Other)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-09
  • 1 (current)
23+1