List of tenders issued by "Министерство на отбраната"

This page lists tenders issued by the contract authority "Министерство на отбраната [000695324]" 1092 - ул. „Дякон Игнатий“ № 3 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (15 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на природен газ за Военно окръжие II степен — Кюстендил
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-13
2 Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с технически допустима маса до 3,5 t включително, разделена на 3 обособени позиции
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-08
3 Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-07
4 Предоставяне на програмно време срещу заплащане.
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-06
5 Придобиване на компютърно и мрежово оборудване по обособени позиции
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-01
6 Разработване на нов модул, актуализация и поддръжка на Национален кодификационен инструмент БУЛКОД по обособени позиции
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-29
7 Застраховане на военнослужещи и цивилни служители на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и имущество на МО през 2021—2024 г.
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-29
8 Осигуряване на хотелско настаняване, ресторантьорски услуги и кетъринг услуги
contract notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-08
9 Застраховане на военнослужещи и цивилни служители на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и имущество на МО през 2021—2024 г.
contract notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-05
10 Застраховане на личния състав, автомобилната техника и имуществото на формирования от БА, участващи в международни мисии и учения.
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-21
11 Доставка и монтаж на офис мебели и столове за Министерство на отбраната
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-18
12 Доставка и монтаж на мека мебел за офиси на Министерство на отбраната
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-17
13 Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-14
14 Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-14
15 Доставка на техника за възстановяване на пътища — рамкови споразумения по 8 обособени позиции
contract award notice

Министерство на отбраната
(Ministry or any other national or federal authority; Defence)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-09
  • 1 (current)
3+1