List of tenders issued by "„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД"

This page lists tenders issued by the contract authority "„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД [175201304]" 1618 - бул. „Цар Борис III“ № 201 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 2 (26 items)

  • 1 (current)
  • 2
# title info cpv deadline
1 Доставка на специализирана техника
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-21
2 Доставка на трапезна вода за ЕСО ЕАД в галони с вместимост от 19 литра
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-20
3 Монтаж на OPGW на ВЛ 110 kV „Гълъбец—Експрес“
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-19
4 Реконструкция на ВЛ 110 kV „Грамада“ от п/ст „Септемврийци“ до ст. № 77A
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-08
5 Реконструкция на ВЛ 110 kV „Момчил“, изграждане на нова ВЛ 110 kV от нов разклонителен стълб, ситуиран в междустълбие № 17—18 на ВЛ 110 kV „Нектар“ — продължава в раздел VI
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-08
6 Почистване просеки на електропроводи от преносната мрежа на Р БЪЛГАРИЯ, обслужвани от ЕСО ЕАД
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-07
7 Доставка на цифрови релейни защити за СрН
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-07
8 Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и сглобени единици за ИКТ оборудване
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-05
9 Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-05
10 Подм.на въздушни задв. с ел. задв. на разединители 31,5 kV, подм. на разединители 110 kV, изготвяне на инв. проекти и изпълнение на стр-во за р-т на сградите за ЗРУ 31,5 kV в п-ст „Столник“ и п-ст „Мизия“
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-01
11 Доставка на напреженови и токови измервателни трансформатори за средно и ниско напрежение
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-29
12 Доставка на вакуумни прекъсвачи СрН
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-29
13 Доставка на вентилни отводи
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-29
14 Доставка на материали за боядисване
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-28
15 Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-28
16 Реконструкция на ВЛ 110 kV „Димитър Ганев“
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-29
17 Доставка на релета
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-25
18 Доставка на стъклени изолатори за ВЛ високо напрежение
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-25
19 Доставка на нови повдигащи работни площадки и монтажът им върху шаситата с повишена проходимост
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-21
20 Реконструкция на ВЛ 110 kV „Бор“
contract award notice – utilities

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
(Utilities entity; Electricity)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-21
  • 1 (current)
  • 2
3+1