List of tenders issued by "Военномедицинска академия"

This page lists tenders issued by the contract authority "Военномедицинска академия [129000273]" 1606 - ул. „Георги Софийски“ № 3 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (9 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури
contract notice

Военномедицинска академия
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-12
2 Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицински апарати и системи с диагностична и терапевтична цел
contract notice

Военномедицинска академия
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-11
3 Периодична доставка на специфични медицински изделия за електрокардиостимулация и инвазивна кардиология за нуждите на ВМА
contract award notice

Военномедицинска академия
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-16
4 Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицински апарати и системи с диагностична и терапевтична цел
contract award notice

Военномедицинска академия
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-14
5 Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по обособени позиции
contract award notice

Военномедицинска академия
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-13
6 Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска академия и структурите ѝ в страната
contract notice

Военномедицинска академия
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-04
7 Изготвяне на инвестиционни проекти за строителство, реконструкция, основни и текущи ремонти на сграден фонд и съоръжения на Военномедицинска академия и подчинените ѝ структури
contract award notice

Военномедицинска академия
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-05
8 Периодична доставка на рез. части и абонаментна поддръжка на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална инф. от мед. изследвания
contract notice

Военномедицинска академия
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-17
9 Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по обособени позиции
contract award notice

Военномедицинска академия
(Body governed by public law; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-16
  • 1 (current)
4+1