List of tenders issued by "Gmina Długołęka"

This page lists tenders issued by the contract authority "Gmina Długołęka" 55-095 - ul. Robotnicza 12, Długołęka Mirków Wrocławski(more) [Poland].

Tot. page: 1 (4 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka
contract award notice

Gmina Długołęka
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2020-03-21
2 Usługi polegające na koszeniu trawy i chwastów wraz ze zbiorem biomasy na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej znajdującej się w zasobach mienia Gminy Długołęka, na terenie gminy Długołęka
contract award notice

Gmina Długołęka
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-10-04
3 Usługi koszenia poboczy i innych elementów (skarpa, przeciwskarpa, rowy) pasa drogowego dróg utwardzonych i gruntowych zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka.
contract award notice

Gmina Długołęka
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-09-04
4 Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotówkowego dla Gminy Długołęka z siedzibą w Długołęce na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 10 689 100,00 PLN
contract award notice

Gmina Długołęka
(Regional or local authority; General public services)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2019-04-13
  • 1 (current)
1+1