List of tenders issued by "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej"

This page lists tenders issued by the contract authority "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej [9151790186]" 55-114 - Strzeszów, ul. Lipowa 15 Wisznia Mała Wrocławski(more) [Poland].

Tot. page: 1 (5 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała – etap IA Psary wschodnie – podetap 2
contract award notice – utilities

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
(Utilities entity; Water)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-09-27
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała – etap IA Psary wschodnie – Podetap 2
contract award notice – utilities

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
(Utilities entity; Water)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2020-03-19
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie – podetap 2
contract notice – utilities

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
(Utilities entity; Water)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-12-20
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 2
contract notice – utilities

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
(Utilities entity; Water)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2019-10-29
5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III
contract award notice – utilities

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
(Utilities entity; Water)

Contract Nature
Works
Procedure
Open procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2019-08-21
  • 1 (current)
6+1