List of tenders issued by "Министерство на вътрешните работи"

This page lists tenders issued by the contract authority "Министерство на вътрешните работи [000695235]" 1000 - ул. „6-и септември“ № 29 София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (13 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Осигуряване на непрекъснатото функциониране на Н.ШИС чрез следгаранционна поддръжка на техническите средства и прилежащата инфраструктура с 2 обособени позиции
contract award notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-20
2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на техническо оборудване, за изграждане на Център за активен мониторинг в системата на МВР
contract notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-15
3 Надграждане на ГИС на МВР за подпомагане на дейностите по осигуряване на пътна безопасност
contract award notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
The most economic tender
2021-05-13
4 Закупуване на 300 бр. мултифункционални устройства с включени резервни консумативи за нуждите на звената по регистрация на ПС
contract notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-09
5 Закупуване на спомагателно лабораторно оборудване
contract notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-10
6 Доставка на 29 броя микробуса за осъществяване на дейности с превантивна цел и провеждане на специализирани полицейски операции на територията на СДВР/ОДМВР
contract notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-05
7 Отпечатване на информационни и рекламни материали и печатни издания
contract award notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-08
8 Доставка на канцеларски материали, осигуряване на публичност и рекламни материали, консумативи и офис оборудване за нуждите на ДКИС — МВР по проект, финансиран със средства по ОПДУ
contract notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-23
9 Застраховане на доставено техническо оборудване
contract notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-24
10 Дейности за информация, публичност и популяризиране изпълнението на споразумениe № HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046
contract award notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-29
11 Доставка на оборудване за проявяване на дактилоскопни следи и отпечатъци
contract notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
The most economic tender
2021-02-08
12 Закупуване на технически средства, консумативи и офис оборудване за нуждите на НИК — МВР с 4 обособени позиции
contract notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-09
13 Доставка и монтаж на мобилни оперативни станции с вградено техническо оборудване за изграждане на специализирана аудио и видео комуникационна система в МВР
contract award notice

Министерство на вътрешните работи
(Ministry or any other national or federal authority; Public order and safety)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-09
  • 1 (current)
6+1