List of participations for "Profarm PS Sp. z o.o."

This page lists all notices available in open-ted portal for the company "Profarm PS Sp. z o.o." Stara Iwiczna POLSKA [Poland]

Tot. page: 1 (16 items)

  • 1 (current)
# title Contracting authority cpv
1 „Dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, rękawic, wyrobów medycznych, mleka”
contract award notice
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
(Body governed by public law; Health)
 Pharmaceutical products
2 Dostawa leków 29
contract award notice
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(Other; Health)
 Pharmaceutical products
3 Zakup i dostarczanie leków 438 Pakietów
contract award notice
Katowickie Centrum Onkologii
(Body governed by public law; Health)
 Pharmaceutical products
 Crystal oscillators
 Dressings
4 Dostawa produktów farmaceutycznych z podziałem na 80 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
contract award notice
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
(Body governed by public law; Health)
 Pharmaceutical products
5 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków
contract award notice
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
(Other; Health)
 Pharmaceutical products
6 Dostawa produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i substancji do receptury aptecznej do WZZOZCLChPłiR w Łodzi
contract award notice
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
(Body governed by public law; Health)
 Pharmaceutical products
7 Dostawa leków, leków programowych oraz wyrobów medycznych do SPSK nr 1 PUM
contract award notice
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
(Body governed by public law; Health)
 Pharmaceutical products
8 Zakup i dostarczanie leków 221 Pakietów
contract award notice
Katowickie Centrum Onkologii
(Body governed by public law; Health)
 Pharmaceutical products
9 Zakup, dostawa produktów leczniczych (leków) i wyrobów medycznych - 532 pakietów
contract award notice
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Body governed by public law; Health)
 Various medicinal products
 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
10 Zakup i dostarczanie leków onkologicznych 11 Pakietów
contract award notice
Katowickie Centrum Onkologii
(Body governed by public law; Health)
 Pharmaceutical products
11 Zakup i dostarczanie leków 49 Pakietów
contract award notice – utilities
E-zamawiajacy Katowickie Centrum Onkologii
(Utilities entity; Other)
 Pharmaceutical products
12 Dostawa antybiotyków, leków ogólnych, cytostatycznych, przeciwgruźliczych, leków immunostymulujących, leków odurzających, psychotropowych, leków z importu docelowego, płynów do wlewu dożylnego, płynów
contract award notice
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ
(Other; Health)
 Antineoplastic agents
 Antivirals for systemic use
 Antimycotics for systemic use
 Antibacterials for systemic use
 Antineoplastic and immunomodulating agents
 Antithrombotic agents
 Reagents and contrast media
 Infusion solutions
 Antihistamines for systemic use
 Medicinal products for the cardiovascular system
 Medicinal products for functional gastrointestinal disorders
 Anti-inflammatory and anti-rheumatic products
 Diagnostic agents
 Mineral supplements
 Diuretics
 Calcium channel blockers
 Anaesthetics
 Analgesics
 Vasoprotectives
 All other non-therapeutic products
 Medicinal products for dermatology
 Medicinal products used in diabetes
 Corticosteroids for systemic use
 Heparin
 Medicinal products for the respiratory system
 Cardiac therapy medicinal products
 Pharmaceutical products
 Immunosuppressive agents
 Injectable solutions
 Medical solutions
 Psycholeptics
 Medicinal products for the nervous system and sensory organs
 Medicinal products for the nervous system
 Glucose solutions
 Blood substitutes and perfusion solutions
 Dialysis solutions
 Albumin
 Antisera
 Medical consumables
 Vaccines
 Parenteral feeding solutions
13 Dostawa leków, kontrastów, płynów infuzyjnych, żywienia do- i pozajelitowego, dezynfekcji, leków z programów lekowych oraz gazów medycznych
contract award notice
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
(Other; Health)
 Pharmaceutical products
14 Dostawa produktów leczniczych
contract award notice
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
(Other; Health)
 Pharmaceutical products
15 Dostawa leków dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach
contract award notice
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. G. Załogi
(Other; Health)
 Pharmaceutical products
16 Dostawa produktów leczniczych
contract award notice
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
(Other; Health)
 Pharmaceutical products
  • 1 (current)
0+1