List of participations for "GOZDARSTVO MEGLIČ d.o.o."

This page lists all notices available in open-ted portal for the company "GOZDARSTVO MEGLIČ d.o.o. [3552071000]" Potarje 19 Tržič SLOVENIJA [Slovenia]

Tot. page: 1 (6 items)

  • 1 (current)
# title Contracting authority cpv
1 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Forestry services
 Software programming and consultancy services
2 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
3 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Forestry services
4 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Forestry services
5 Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Forestry services
6 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Forestry services
  • 1 (current)
6+1