List of participations for "MEGALES, podjetje za transport, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o. Strahinj"

This page lists all notices available in open-ted portal for the company "MEGALES, podjetje za transport, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o. Strahinj [5667917000]" Strahinj 120 Naklo SLOVENIJA [Slovenia]

Tot. page: 1 (14 items)

  • 1 (current)
# title Contracting authority cpv
1 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Forestry services
 Software programming and consultancy services
2 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
3 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Forestry services
4 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
5 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Forestry services
 Software programming and consultancy services
6 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
7 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Forestry services
8 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
9 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Forestry services
10 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
11 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Forestry services
12 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
13 Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Forestry services
14 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Forestry services
  • 1 (current)
9+1