List of participations for "KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA PIVKA z.o.o."

This page lists all notices available in open-ted portal for the company "KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA PIVKA z.o.o. [5110645000]" Snežniška cesta 16 Pivka SLOVENIJA [Slovenia]

Tot. page: 1 (11 items)

  • 1 (current)
# title Contracting authority cpv
1 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Forestry services
2 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
3 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Forestry services
 Software programming and consultancy services
4 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
5 Dobava sena in slame
contract award notice
Kobilarna Lipica d.o.o.
(Body governed by public law; Other)
 Dry fodder
6 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
7 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
8 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(Other; Other)
 Forestry services
9 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
10 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
11 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Forestry services
  • 1 (current)
9+1