List of participations for "FHU GRA-STA Stanisław Graniczkowski 33-170 Tuchów, Piotrkowice 68"

This page lists all notices available in open-ted portal for the company "FHU GRA-STA Stanisław Graniczkowski 33-170 Tuchów, Piotrkowice 68" Tuchów MaÅ‚opolskie [Poland]

Tot. page: 1 (1 items)

  • 1 (current)
# title Contracting authority cpv
1 Wycinka drzew i przerostów na budowlach i brzegach rzek i potoków na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
contract award notice
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(Other; Environment)
 Tree-cutting services
 Tree pruning and hedge trimming
  • 1 (current)
155+1