List of participations for "GA-MA Consulting GmbH"

This page lists all notices available in open-ted portal for the company "GA-MA Consulting GmbH" Schwerin Schwerin, Kreisfreie Stadt [Germany]

Tot. page: 1 (1 items)

  • 1 (current)
# title Contracting authority cpv
1 Zarządzanie Projektem (PM) oraz Zarządzanie Finansowe (FM) w projekcie „PARKING GETS SMART – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową
contract award notice
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
(Other; Environment)
 Project management consultancy services
  • 1 (current)
21+1