List of participations for "GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.o.o."

This page lists all notices available in open-ted portal for the company "GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.o.o. [5129591000]" Novomeška cesta 7 Kočevje SLOVENIJA [Slovenia]

Tot. page: 1 (3 items)

  • 1 (current)
# title Contracting authority cpv
1 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Forestry services
2 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Forestry services
 Software programming and consultancy services
3 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
  • 1 (current)
3+1