List of participations for "ZALES proizvodnja in trgovina z lesom in lesnimi izdelki d.o.o. Zapudje"

This page lists all notices available in open-ted portal for the company "ZALES proizvodnja in trgovina z lesom in lesnimi izdelki d.o.o. Zapudje [5677424000]" Zapudje 11 Dragatuš SLOVENIJA [Slovenia]

Tot. page: 1 (1 items)

  • 1 (current)
# title Contracting authority cpv
1 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
contract award notice
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
(Other; Other)
 Transport services (excl. Waste transport)
 Road transport services
 Railway transport services
  • 1 (current)
1+1