List of participations for "GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o."

This page lists all notices available in open-ted portal for the company "GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o." Fabryczna 13/1 Zielona Góra Lubuskie [Poland]

Tot. page: 1 (1 items)

  • 1 (current)
# title Contracting authority cpv
1 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie Systemu zarządzania wydrukiem w Centrali.
contract award notice
Najwyższa Izba Kontroli
(Other; Other)
 Photocopying equipment
 Reproduction equipment
 Laser printers
 Printer servers
  • 1 (current)
26+1