Binders

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Binders.

For the CPV " Binders [22851000-0]" and "all countries [ALL]" there are: 7 item(s) (19 total)

  • 1 (current)
showing 1 - 7
title country authority name publication deadline
Доставка на канцеларски материали, консумативи и рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП — Шумен и неговите ТП ДГС/ДЛС за срок от 36 месеца по обособени позиции
contract award notice
BG „Североизточно държавно предприятие“ ДП — гр. Шумен 2019-04-16 2019-07-24
Доставки на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка по 4 обособени позиции.
contract notice
BG Община Пловдив 2019-06-21 2019-07-25
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за социално подпомагане
contract award notice
BG Агенция за социално подпомагане 2019-04-19 2019-07-26
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по заетостта и териториалните ѝ структури“ по обособени позиции
contract notice
BG Агенция по заетостта 2019-07-15 2019-08-22
Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции
contract award notice
BG Национална здравноосигурителна каса 2019-05-20 2019-08-23
Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДП НКЖИ по 3 обособени позиции за срок от 2 години
contract award notice
BG ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 2019-06-04 2019-09-07
„Доставка на канцеларски материали и рекламни материали за нуждите на ЦУ на „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС“, за срок от 24 месеца по обособени позиции“
contract award notice
BG Югоизточно държавно предприятие ДП 2019-06-10 2019-09-14
  • 1 (current)
1+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form