Electrocardiography devices

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Electrocardiography devices.

For the CPV " Electrocardiography devices [33123200-0]" and "all countries [ALL]" there are: 27 item(s) (135 total)

  • 1 (current)
  • 2
showing 1 - 25
title country authority name publication deadline
Echipamente medicale MG – Timișoara
contract notice
RO Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 2019-08-01 2019-08-30
Achiziția publică de echipamente, dispozitive şi software pentru educația prin simulare în cadrul proiectului „Sistemul Național de Formare pentru Simulare în Anestezi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
contract award notice
RO Ministerul Sănătății 2019-05-28 2019-08-31
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla SPZOZ „Piastun” w Piastowie, realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych (...) patrz str. 1 SIWZ
notice for changes or additional information
PL Miasto Piastów - Burmistrz Miasta Piastowa 2019-08-16 2019-09-01
Dostawa aparatury medycznej
contract award notice
PL Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 2019-05-31 2019-09-05
Contract de furnizare aparatură medicală (echipamente medicale)
contract notice
RO Ministerul Apărării U.M. 02534 Iași 2019-08-12 2019-09-09
Zakup sprzętu medycznego w ramach infrastruktury szpitalnej dla kardiochirurgii i kardiologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu
contract award notice
PL Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. 2019-06-05 2019-09-11
MVP ÁOK Eszköz beszerzés 6.
contract award notice
HU Pécsi Tudományegyetem 2019-06-12 2019-09-15
Compra de equipamiento de electromedicina para pacientes críticos una vez finalizados los contratos de renting formalizados en el marco de la puesta en marcha del nuevo hospital
contract notice
ES Hospital Sant Joan de Reus, S. A. M. 2019-07-29 2019-09-16
Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за нуждите на Медико-дентален център и факултет Медицина при МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ — Варна по 3 обособени позиции
contract award notice
BG Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна 2019-06-13 2019-09-18
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Pododdziału Geriatrycznego, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowego oraz Ośrodka Dziennej Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii.
contract notice
PL Szpital Ogólny w Kolnie 2019-08-19 2019-09-20
Furnizare echipamente diverse și mobilier pentru dotarea Spitalului de Animale Mici din cadrul Facultății de Medicină Veterinară
contract award notice
RO Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 2019-06-14 2019-09-20
Dostawa aparatury medycznej do diagnostyki i terapii kardiologicznej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
contract award notice
PL Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 2019-06-18 2019-09-21
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego
contract award notice
PL 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2019-06-24 2019-09-28
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Poradni Dziecięcej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej ujętej w pakietach I-X dla potrzeb SP ZOZ w Mońkach
contract award notice
PL Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach 2019-06-28 2019-10-04
Poprawa funkcjonowania przychodni specjalistycznej oraz podniesienie efektywności udzielonych świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ Kraśnik – Zakup sprzętu medy...
contract award notice
PL Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 2019-07-10 2019-10-13
Diagnostische Cardiologie - Elektrofysiologie (ablatiekatheters)
contract award notice
NL Leids Universitair Medisch Centrum 2019-07-10 2019-10-16
Dostawa wyposażenia i aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej i modernizacja wraz z zakupem (...)
contract award notice
PL Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 2019-07-16 2019-10-19
Sprzęt medyczny
contract award notice
PL Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 2019-07-16 2019-10-20
Zakup aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu.
contract award notice
PL Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (LIDER) 2019-07-26 2019-10-30
L'acquisto di apparecchiature elettromedicali, per le necessità dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
contract award notice
IT Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 2019-08-05 2019-11-08
Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do Pracowni Elektrofizjologii i Hemodynamiki
contract award notice
PL Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. 2019-08-09 2019-11-13
Procedura aperta, ai fini dell'aggiudicazione di attrezzature sanitarie per la patologia neonatale e n. 4 elettrocardiografi per varie strutture dell’AOU di Cagliari
contract award notice
IT Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari 2019-08-08 2019-11-13
Aparatură de laborator pentru Facultatea de Medicină și Farmacie (tranșa 2/2018 – Medicină Generală și Farmacie)
contract award notice
RO Universitatea Dunărea de Jos 2019-08-09 2019-11-13
Dostawa sprzętu jednorazowego
contract award notice
PL NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. 2019-08-09 2019-11-14
Dostawa sprzętu medycznego
contract award notice
PL Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 2019-08-19 2019-11-22
  • 1 (current)
  • 2
22+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form