Sewage pumping stations construction work

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Sewage pumping stations construction work.

For the CPV " Sewage pumping stations construction work [45232423-3]" and "all countries [ALL]" there are: 47 item(s) (236 total)

  • 1 (current)
  • 2
showing 1 - 25
title country authority name publication deadline
Prekvalificering för Modernisering av Ormanäs ARV, Höörs kommun
contract notice – utilities
SE Höörs kommun 2019-07-23 2019-08-25
Vállalkozási szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 sz. projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk, Oszlár, Tiszapalkonya településeken szennyvíztisztító telep és ztító telep és csatornahálózat fejl
contract award notice
HU NFP — Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019-05-21 2019-08-25
«Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00054 azonosítószámú, «Tengelic község szennyvízelvezetése» elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint»
contract award notice
HU NFP — Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019-05-21 2019-08-25
Budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW wraz z instalacją i kotłownią gazową oraz wykonaniem przewidzianych dokumentacją projektową przyłączeń
contract notice
PL Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2019-07-24 2019-08-27
Budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW wraz z instalacją i kotłownią gazową oraz wykonaniem przewidzianych dokumentacją projektową przyłączeń
notice for changes or additional information
PL Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2019-07-31 2019-08-27
Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky
contract notice
CZ Statutární město Frýdek-Místek 2019-08-06 2019-09-02
Dagvatten Norra etapp 1 Fittja Dagvattenparker, 2019:449
contract notice
SE Botkyrka kommun 2019-07-09 2019-09-03
"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Olza - etap III"
contract notice – utilities
PL Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2019-07-31 2019-09-03
Wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice
contract award notice
PL Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 2019-05-28 2019-09-04
Budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym wraz z instalacją i kotłownią gazową oraz wykonanie przewidzianych dokumentacją projektową przyłączeń mediów
contract award notice
PL Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2019-05-29 2019-09-04
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta – Austrumu, Rietumu un Centra daļās
contract notice – utilities
LV AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" 2019-07-22 2019-09-05
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechy
contract award notice
PL Gmina Kłecko 2019-05-29 2019-09-05
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" etap III
contract award notice – utilities
PL Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2019-05-31 2019-09-05
Neubau des Berufskolleg-Campus am Standort Moers – VE 39 – technische Anlagen in Außenanlagen
contract notice
DE Kreis Wesel 2019-08-07 2019-09-06
Travaux de construction du bassin de stockage — Restitution ZAC des Sauzes, de ses ouvrages et réseaux associés
contract notice – utilities
FR Clermont Auvergne Métropole 2019-05-24 2019-09-10
Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy-Wieprz - Kontrakt 21f-2
contract notice
PL Związek Międzygminny ds. Ekologii 2019-08-06 2019-09-10
Región Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou - D1.11 – Obec Kráľovičové Kračany - kanalizácia
contract notice
SK Obec Kráľovičove Kračany 2019-08-05 2019-09-12
Región Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou - D1.11 – Obec Kráľovičové Kračany - kanalizácia
notice for changes or additional information
SK Obec Kráľovičove Kračany 2019-08-16 2019-09-12
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA
contract award notice
PL Związek Międzygminny ds. Ekologii 2019-06-06 2019-09-12
Váll. szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00074 a.sz. „Rábacsécsény Község szennyvíztisztításának korszerűsítése” projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére
contract award notice
HU NFP — Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019-06-10 2019-09-14
Dagvatten Norra etapp 1 Fittja Dagvattenparker, 2019:449
notice for changes or additional information
SE Botkyrka kommun 2019-08-21 2019-09-17
Réalisation de 4 postes de refoulement des eaux usées dans la vallée du Ferrand et des réseaux associés
contract award notice
FR SACO 2019-06-13 2019-09-18
„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia – kontrakt 18-1”
contract notice
PL Związek Międzygminny ds. Ekologii 2019-08-19 2019-09-20
Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie
contract award notice
PL Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie 2019-06-13 2019-09-20
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na...
contract award notice – utilities
PL Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. 2019-06-17 2019-09-21
  • 1 (current)
  • 2
135+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form