Print finishing services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about Print finishing services.

For the CPV " Print finishing services [79821000-5]" and "all countries [ALL]" there are: 19 item(s) (63 total)

  • 1 (current)
showing 1 - 19
title country authority name publication deadline
Keretmegállapodás 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára
contract award notice
HU Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2019-04-23 2019-07-27
Rammeaftale vedrørende levering af kommunikationsydelser til Digitaliseringsstyrelsen
contract award notice
DK Digitaliseringsstyrelsen 2019-04-26 2019-08-01
Kiállítási anyagok készítése a HNPI részére
contract award notice
HU Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2019-05-02 2019-08-07
MTÜ részére belföldi médiaügynökségi feladatok
contract award notice
HU Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2019-05-10 2019-08-15
„A” típusú biztonsági okmányok előállítása
contract award notice
HU Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019-05-14 2019-08-17
Дизайн, предпечат, корекция и отпечатване на юбилейно издание
contract award notice
BG Министерство на вътрешните работи 2019-05-16 2019-08-21
Standby Mailings der TK
contract notice
DE Techniker Krankenkasse 2019-07-15 2019-08-21
Józsefváros kiadvány nyomda és terjesztés
contract award notice
HU Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019-06-03 2019-09-06
Nyomdai szolgáltatás
contract award notice
HU Magyar Állami Operaház 2019-06-03 2019-09-06
MFB Zrt. részére komm.ügynökségi feladatok ellátása
contract award notice
HU Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2019-06-04 2019-09-07
SZTE nyomdai szolgáltatás
contract award notice
HU Szegedi Tudományegyetem 2019-06-06 2019-09-12
Rep. n. 124/2018 - CIG: 76255334E6
contract award notice
IT A.L.E.R. Milano 2019-06-10 2019-09-14
[DA] Udførelse af layout, trykkeritjenester
[DE] Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Layout und Druck
[EN] Provision of Layout and Printing Services
[ES] Prestación de servicios de maquetación e impresión
[FI] Taitto- ja painatuspalvelujen toimittaminen
[FR] Fourniture de services de mise en page et d'impression
[EL] Παροχή υπηρεσιών σελιδοποίησης και εκτύπωσης
[IT] Prestazione di servizi di impaginazione e stampa
[NL] Verlening van lay-out- en drukkerijdiensten
[PT] Prestação de serviços de apresentação e impressão
[SV] Tillhandahållande av tjänster avseende layout och tryckning
[CS] Poskytnutí služeb v oblasti grafického rozvržení a tisku
[ET] Küljendus- ja trükkimisteenuste osutamine
[HU] Tördelési és nyomtatási szolgáltatások biztosítása
[LT] Maketavimo ir spausdinimo paslaugų teikimas
[LV] Maketēšanas un drukāšanas pakalpojumu sniegšana
[MT] Provvista ta' Servizzi ta' Tfassil u Stampar
[PL] Usługi opracowania graficznego oraz druku
[SK] Poskytovanie služieb grafickej úpravy a tlače
[SL] Zagotavljanje storitev postavitve in tiskanja
[GA] Seirbhísí leagain amach agus priontála a sholáthar
[BG] Предоставяне на услуги по оформление и отпечатване
[RO] Prestare de servicii de așezare în pagină și de tipărire
[HR] Pružanje usluga prijeloma i tiska

contract award notice
IT [DA] Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
[DE] Europäische Stiftung für Berufsbildung
[EN] European Training Foundation
[ES] Fundación Europea de Formación
[FI] Euroopan koulutussäätiö
[FR] Fondation européenne pour la formation
[EL] Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
[IT] Fondazione europea per la formazione
[NL] Europese Stichting voor opleiding (ETF)
[PT] Fundação Europeia para a Formação
[SV] Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
[CS] Evropská nadace odborného vzdělávání
[ET] Euroopa Koolitusfond
[HU] Európai Képzési Alapítvány
[LT] Europos mokymo fondas
[LV] Eiropas Izglītības fonds
[MT] Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
[PL] Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
[SK] Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
[SL] Evropska fundacija za usposabljanje
[GA] An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna
[BG] Европейска фондация за обучение
[RO] Fundația Europeană de Formare
[HR] Europska zaklada za osposobljavanje
2019-06-28 2019-09-29
Corporate Printing and Print Management Services
contract award notice
UK Home Group Ltd 2019-07-01 2019-10-05
Nyomdai kivitelezési szolgáltatások beszerzése
contract award notice
HU MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2019-07-02 2019-10-06
Keretmegállapodás TMÜ média-kutatás
contract award notice
HU Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2019-07-12 2019-10-17
CORP — Framework Agreement for the Provision of External Print Goods
prior information notice
UK Lancashire County Council 2019-01-17 2020-01-16
Rendezvényszervezési feladatok, keretmegállapodás
prior information notice
HU Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2019-03-25 2020-03-19
Świadczenie sukcesywnych usług w zakresie redakcji merytorycznej, składu i łamania tekstów, skanowanie, przygotowanie do druku oraz druku książek i czasopism naukowych
prior information notice
PL Uniwersytet Łódzki 2019-06-04 2020-05-30
  • 1 (current)
2+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form