First-aid training services

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more about First-aid training services.

For the CPV " First-aid training services [80562000-1]" and "all countries [ALL]" there are: 4 item(s) (36 total)

  • 1 (current)
showing 1 - 4
title country authority name publication deadline
Prestations de formation des assistants maternels agréés du département du Calvados 2019pmi134
contract notice
FR Département du Calvados 2019-07-05 2019-09-11
[DA] ECHO/A2/SER/2018/26 — Europæiske katastrofeberedskabsøvelser (EDREX II)
[DE] ECHO/A2/SER/2018/26 — Übung der europäischen Katastrophenhilfe (EDREX II)
[EN] ECHO/A2/SER/2018/26 — European Disaster Response Exercises (EDREX II)
[ES] ECHO/A2/SER/2018/26 — Ejercicios de intervención europea en caso de catástrofes (EDREX II)
[FI] ECHO/A2/SER/2018/26 – Eurooppalaiset katastrofeihin reagoimista koskevat harjoitukset (EDREX II)
[FR] ECHO/A2/SER/2018/26 - Exercices d'intervention européenne en cas de catastrophe (EDREX II)
[EL] ECHO/A2/SER/2018/26 — Ευρωπαϊκή άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών (EDREX II)
[IT] ECHO/A2/SER/2018/26 — Esercizio sulla reazione europea alle catastrofi (EDREX II)
[NL] ECHO/A2/SER/2018/26 — Oefeningen inzake Europese interventie bij noodsituaties (Edrex II)
[PT] ECHO/A2/SER/2018/26 — Exercícios de resposta a catástrofes europeus (EDREX II)
[SV] ECHO/A2/SER/2018/26 — Övning för europeiska katastrofinsatser (Edrex II)
[CS] ECHO/A2/SER/2018/26 — Evropské cvičení týkající se reakce na přírodní pohromy (EDREX II)
[ET] ECHO/A2/SER/2018/26 – Euroopa katastroofidele reageerimise õppused (EDREX II)
[HU] ECHO/A2/SER/2018/26 — Európai katasztrófareagálási gyakorlatok (EDREX II)
[LT] ECHO/A2/SER/2018/26 – Europos reagavimo į nelaimes pratybos (EDREX II)
[LV] ECHO/A2/SER/2018/26 – Eiropas mācības par reaģēšanu katastrofu gadījumos (EDREX II)
[MT] ECHO/A2/SER/2018/26 — Eżerċizzji Ewropej ta' Rispons għal Diżastri (EDREX II)
[PL] ECHO/A2/SER/2018/26 — Europejskie ćwiczenie w zakresie reagowania na klęski żywiołowe (EDREX II)
[SK] ECHO/A2/SER/2018/26 – Európske cvičenie týkajúce sa reakcie na katastrofy (EDREX II)
[SL] ECHO/A2/SER/2018/26 – Evropske vaje za odzivanje na nesreče (EDREX II)
[GA] ECHO/A2/SER/2018/26 — Freachnaimh Eorpacha um fhreagairt i gcás tubaistí (EDREX II)
[BG] ECHO/A2/SER/2018/26 — Европейски учения по реагиране при бедствия (EDREX II)
[RO] ECHO/A2/SER/2018/26 -Exerciții europene de răspuns în caz de dezastre (EDREX II)
[HR] ECHO/A2/SER/2018/26 — Vježbe odgovora Europe na katastrofe (EDREX II)

contract award notice
BE [DA] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[DE] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[EN] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[ES] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[FI] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[FR] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[EL] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[IT] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[NL] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[PT] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[SV] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[CS] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[ET] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[HU] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[LT] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[LV] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[MT] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[PL] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[SK] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[SL] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[GA] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[BG] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[RO] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
[HR] Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
2019-07-05 2019-10-06
BHV-opleidingen, -cursussen en -middelen
contract notice
NL Tilburg University 2019-08-08 2019-10-22
[DA] EU's volontørinitiativ: Undervisningsprogram, online- og personbaserede kurser for frivillige kandidater
[DE] EU-Freiwilligeninitiative für humanitäre Hilfe: Schulungsprogramm, Online- und Präsenzkurse für freiwillige Bewerber
[EN] EU Aid Volunteers Initiative: Training Programme, Online and Face-to-face Courses for Candidate Volunteers
[ES] Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE: Programa de formación, cursos en línea y presenciales para candidatos a voluntarios
[FI] EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite: vapaaehtoisehdokkaiden koulutusohjelman verkko- ja henkilökohtaiset kurssit
[FR] Initiative du Corps volontaire européen d'aide humanitaire : Programme de formation, cours en ligne et cours en face-à-face pour les candidats volontaires
[EL] Πρωτοβουλία για τους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, διαδικτυακά εξ αποστάσεως σεμινάρια και σεμινάρια «πρόσωπο με πρόσωπο» για υποψήφιους εθελοντές
[IT] Iniziativa relativa ai Volontari europei per l'aiuto umanitario: programma di formazione, corsi online e in presenza per i volontari candidati
[NL] Initiatief „EU Aid Volunteers”: opleidingsprogramma, online- en face-to-facecursussen voor kandidaat-vrijwilligers
[PT] Iniciativa «Voluntários para a Ajuda da UE»: Programa de formação, cursos em linha e presenciais para voluntários candidatos
[SV] Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete: Utbildningsprogram, webbaserade kurser och fysiska närvarokurser för frivilligkandidater
[CS] Iniciativa dobrovolníků pro humanitární pomoc EU: Vzdělávací program, on-line kurzy a kurzy s osobní účastí pro uchazeče-dobrovolníky
[ET] Euroopa vabatahtlike humanitaarabikorpuse algatus: koolitusprogramm, võrgupõhised ja näost näkku kursused vabatahtlikukandidaatidele
[HU] „Az EU segítségnyújtási önkéntesei“ kezdeményezés: Képzési program, online és személyes tanfolyamok önkéntesjelöltek számára
[LT] ES pagalbos savanorių iniciatyva: Mokymo programa, savanorių kandidatų mokymai internetu ir asmeniškai
[LV] Iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”: apmācības programma un potenciālo brīvprātīgo apmācība tiešsaistē un klātienē
[MT] L-Inizjattiva tal-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE: Programm ta' Taħriġ, Korsijiet Onlajn u Wiċċ imb'Wiċċ għal Voluntiera Kandidati
[PL] Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”: program szkoleniowy, kursy online i bezpośrednie dla kandydatów na wolontariuszy
[SK] Iniciatíva dobrovoľníckej pomoci EÚ: Program odbornej prípravy, online a osobné kurzy pre uchádzajúcich sa dobrovoľníkov
[SL] Pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“: program usposabljanja, spletni in osebni tečaji za kandidate za prostovoljce
[GA] Tionscnamh shaorálaithe cabhrach AE: Clár oiliúna, cúrsaí ar líne agus cúrsaí aghaidh ar aghaidh le haghaidh saorálaithe is iarrthóirí
[BG] Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Програма за обучение, онлайн курсове и курсове лице в лице за кандидати за доброволци
[RO] Inițiativa privind voluntarii UE pentru ajutor umanitar: Programul de formare, cursuri online și față în față pentru voluntarii candidați
[HR] Inicijativa volontera za humanitarnu pomoć EU-a: Program osposobljavanja, online i izravni tečajevi za kandidate-volontere

prior information notice
BE [DA] Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)
[DE] Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA)
[EN] Educational Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
[ES] Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)
[FI] Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)
[FR] Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)
[EL] Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)
[IT] Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
[NL] Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)
[PT] Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA)
[SV] Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)
[CS] Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)
[ET] Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)
[HU] Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
[LT] Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)
[LV] Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)
[MT] L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)
[PL] Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
[SK] Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)
[SL] Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)
[GA] An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
[BG] Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)
[RO] Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
[HR] Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
2019-04-05 2020-03-28
  • 1 (current)
157+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form