Czech Republic: list of notices "prior information notice"

This page lists the notices related to the form "Prior information notice" for Czech Republic. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 164 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 384 notices (Czech Republic).

Tutti gli f01: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Collegium Bohemicum, o.p.s. – výstavba muzejní expozice „Naši Němci“ Collegium Bohemicum, o.p.s.
[Ústecký kraj]
Ústecký kraj  Exhibition equipment
 Ceiling or wall light fittings
 Audio-visual equipment
 Installation services of electricity distribution and control equipment
 Library, archives, museums and other cultural services
 Miscellaneous furniture and equipment
 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
 Other community, social and personal services
 Building fittings
2019-07-17 2020-07-11
„Rekonstrukce zasedacího sálu zastupitelstva v oblasti ICT technologií“ Městská část Praha 2
[hlavní město praha]
Hlavní město Praha  Communications equipment
2019-07-17 2020-07-11
18-137.2 H. M. - Dodávka a instalace systému EPS a SHZ Správa státních hmotných rezerv
[hlavní město praha]
ČESKÁ REPUBLIKA  Installation services of fire protection equipment
2019-07-19 2020-07-15
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – stavba statutární město Liberec
[liberecký kraj]
Liberecký kraj  Construction work
2019-07-19 2020-07-15
Materiál pro extrakci a purifikaci nukleonových kyselin Česká zemědělská univerzita v Praze
[praha]
Praha  Reagents and contrast media
2019-07-22 2020-07-16
Provoz, úpravy a rozšíření informačního systému InspIS Česká školní inspekce
[ČeskÁ republika]
ČESKÁ REPUBLIKA  Software support services
 Computer support services
 Helpdesk and support services
 Custom software development services
2019-07-22 2020-07-16
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Vimperk, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2020 – 2023 formou postupného nákupu Město Vimperk
[jihočeský kraj]
Jihočeský kraj  Electricity
2019-07-19 2020-07-16
Dodávka drobného hmotného majetku a přístrojového vybavení Česká zemědělská univerzita v Praze
[praha]
Praha  Measuring instruments
 Checking and testing apparatus
 Miscellaneous evaluation or testing instruments
 Medical consumables
 Refrigerators and freezers
 Weighing machinery and scales
 Parts of stoves, cookers, plate warmers and domestic appliances
2019-07-22 2020-07-16
Materiál pro identifikaci mikrobiálních společenstev Česká zemědělská univerzita v Praze
[praha]
Praha  Reagents and contrast media
 Plastic products
 Miscellaneous organic chemicals
2019-07-23 2020-07-17
Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi Česká zemědělská univerzita v Praze
[praha]
Praha  Plastic products
 Laboratory glassware
 Cotton wool
 Pipette tips
 Surgical gloves
2019-07-23 2020-07-17
Měřící zařízení pro dálkové sledování zvěře Česká zemědělská univerzita v Praze
[praha]
Praha  Measuring instruments
2019-07-23 2020-07-17
Zajištění bezpečnostních služeb MZe Česká republika - Ministerstvo zemědělství
[hlavní město praha]
Hlavní město Praha  Guard services
 Security services
 Reception services
2019-07-25 2020-07-21
Dodávka vysokoúčinného kapalinového chromatografu v rámci projektu EVA4.0 Česká zemědělská univerzita v Praze
[praha]
Praha  Chromatographs
 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
 Analysis apparatus
 Instruments for checking physical characteristics
2019-07-26 2020-07-22
[DA] Adgangsfacilitet til servicedata — SDAF
[DE] Leistungsstelle für Datenzugriff (Service Data Access Facility — SDAF)
[EN] Service Data Access Facility — SDAF
[ES] Mecanismo de acceso a los datos del servicio (SDAF, por sus siglas en inglés)
[FI] Palvelutietojen saatavuutta koskeva väline
[FR] Service d'accès aux données de service - SDAF
[EL] Μηχανισμός Παροχής Υπηρεσιών Πρόσβασης Δεδομένων — SDAF
[IT] Struttura di accesso ai dati di servizio — SDAF (Service Data Access Facility)
[NL] Faciliteit voor toegang tot dienstgegevens — SDAF (Service Data Access Facility)
[PT] Mecanismo de Serviço de Acesso de Dados — SDAF
[SV] Data Access Service Facility – DASF
[CS] Zařízení pro přístup ke služebním údajům – SDAF
[ET] Teenuse andmete juurdepääsu vahend – SDAF
[HU] Szolgáltatási adatokhoz hozzáférést biztosító eszköz — SDAF
[LT] Paslaugų duomenų prieigos priemonė (Service Data Access Facility, SDAF)
[LV] Pakalpojumu datu piekļuves instruments – SDAF
[MT] Il-Faċilità ta' Aċċess għad-Dejta tas-Servizz — SDAF
[PL] Jednostka usług dostępu do danych — SDAF
[SK] Servisné zariadenie na prístup k údajom – SDAF
[SL] Instrument za dostop do podatkov o storitvah – SDAF
[GA] Saoráid Rochtana Sonraí Seirbhíse — SRSS
[BG] Механизъм за услуги за достъп до данни — SDAF
[RO] Facilității de acces la datele serviciului — SDAF
[HR] Instrument za pristup podatkovnim uslugama — SDAF
[DA] Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
[DE] Agentur für das Europäische GNSS (GSA)
[EN] European GNSS Agency (GSA)
[ES] Agencia del GNSS Europeo (GSA)
[FI] Euroopan GNSS-virasto (GSA)
[FR] Agence du GNSS européen (GSA)
[EL] Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
[IT] Agenzia del GNSS europeo (GSA)
[NL] Europees GNSS-Agentschap (GSA)
[PT] Agência do GNSS Europeu (GSA)
[SV] Europeiska byrån för GNSS (GSA)
[CS] Agentura pro evropský GNSS (GSA)
[ET] Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
[HU] Európai GNSS Ügynökség (GSA)
[LT] Europos GNSS agentūra (GSA)
[LV] Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
[MT] L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
[PL] Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
[SK] Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
[SL] Agencija za evropski GNSS (GSA)
[GA] An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS (GSA)
[BG] Европейска агенция за ГНСС (GSA)
[RO] Agenția GNSS European (GSA)
[HR] Agencija za europski GNSS (GSA)
[ČeskÁ republika]
COMUNIDAD DE MADRID  Data-communications equipment
 Data-processing equipment
 Software-related services
 Hardware integration consultancy services
 Test and evaluation
 Hardware installation services
2019-07-31 2020-07-23
Fakoemulsifikační přístroj včetně dodávek spotřebního materiálu a zajištění servisu Fakultní nemocnice Hradec Králové
[královéhradecký kraj]
Královéhradecký kraj  Operating-theatre devices
2019-07-26 2020-07-23
Technologie Městských lázní Vsetín vč. navazujících úprav Město Vsetín
[zlínský kraj]
Zlínský kraj  Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
2019-07-30 2020-07-24
Sanatorium Pálava - Správce stavby Thermal Pasohlávky, a.s.
[jihomoravský kraj]
Jihomoravský kraj  Architectural, construction, engineering and inspection services
2019-07-30 2020-07-24
Systém výpočetní tomografie Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
[kraj vysočina]
Kraj Vysočina  Tomography devices
 Repair and maintenance services of medical equipment
2019-07-30 2020-07-24
Sanatorium Pálava - Zhotovitel stavby Thermal Pasohlávky a.s.
[jihomoravský kraj]
Jihomoravský kraj  Construction work
2019-07-30 2020-07-24
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Mimoň v letech 2020-2022 Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
[praha]
Liberecký kraj  Logging services
2019-07-31 2020-07-25
Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce pro divizi Plumlov v letech 2020 - 2021 Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
[hlavní město praha]
Olomoucký kraj  Tree-nursery products
 Forestry services
2019-07-31 2020-07-25
Dodávka kancelářských potřeb pro resort MF II. Česká republika - Ministerstvo financí
[praha]
ČESKÁ REPUBLIKA  Office supplies
 Various office equipment and supplies
 Paper stationery and other items
 Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery
 Small office equipment
 Processed paper and paperboard
 Miscellaneous printed matter
 Staples, tacks, drawing pins
 Ring binders and paper clips
 Delivery trays and desk equipment
2019-07-31 2020-07-25
Malý dopravní letoun - nákup Česká republika - Ministerstvo obrany
[ČeskÁ republika]
ČESKÁ REPUBLIKA  Aeroplanes
2019-08-01 2020-07-28
Stavba č. 44591 Parkovací dům na Markétě; projektová a inženýrská činnost Hlavní město Praha
[hlavní město praha]
Hlavní město Praha  Architectural, construction, engineering and inspection services
 Construction-related services
 Project and design preparation, estimation of costs
 Determining and listing of quantities in construction
 Supervision of building work
2019-08-01 2020-07-28
Obnova záložního pole centrálního datového úložiště a systému zálohování dat ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost
[hlavní město praha]
Hlavní město Praha  Media storage and reader devices
2019-08-01 2020-07-29