Czech Republic: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Czech Republic. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 3200 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 8950 notices (Czech Republic).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Integrace a garantovaná archivace elektronické zdravotnické dokumentace Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
[jihomoravský kraj]
Jihomoravský kraj  Medical software package
2019-07-17 2019-10-23
FN Motol - Argipressin Fakultní nemocnice v Motole
[hlavní město praha]
Hlavní město Praha  Pituitary, hypothalamic hormones and analogues
2019-07-18 2019-10-23
Dodávky výpočetní techniky - počítače Univerzita Pardubice
[pardubický kraj]
Pardubický kraj  Desktop computer
 Workstations
 Flat panel displays
2019-07-18 2019-10-23
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem Čepro, a.s.
[ČeskÁ republika]
ČESKÁ REPUBLIKA  Electrical installation work of pumping equipment
2019-07-18 2019-10-23
Obnova VDZ na dálnicích 2016 - 2020
reference (0)
  • 2016/S 195-351849;
Ředitelství silnic a dálnic ČR
[praha]
Střední Čechy  Installation of road signs
2019-07-18 2019-10-23
Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy-2.Q- 2019-část 2
reference (0)
  • 2016/S 160-289832;
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
[hlavní město praha]
Hlavní město Praha  Construction work for highways, roads
2019-07-18 2019-10-23
Část 2. Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb pozemních komunikací Ředitelství silnic a dálnic ČR
[hlavní město praha]
ČESKÁ REPUBLIKA  Legal services
2019-07-18 2019-10-23
Nákup HW sestavy pro IS přístrojové techniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
[jihomoravský kraj]
Jihomoravský kraj  Miscellaneous computer equipment
2019-07-18 2019-10-23
Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu Ostravská univerzita
[moravskoslezský kraj]
Moravskoslezský kraj  Various office equipment and supplies
 Office supplies
 Organisers and accessories
 Drafting supplies
 Small office equipment
 Paper stationery and other items
2019-07-18 2019-10-23
Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností
reference (0)
  • 2018/S 211-482521;
České dráhy, a.s.
[ČeskÁ republika]
ČESKÁ REPUBLIKA  Statutory audit services
2019-07-18 2019-10-23
Pojištění pohledávek Čepro, a.s.
[ČeskÁ republika]
ČESKÁ REPUBLIKA  Credit insurance services
2019-07-18 2019-10-23
Dodávky originálních náhradních dílů pro vozidla značky Škoda a Volkswagen Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
[jihočeský kraj]
Jihočeský kraj  Parts and accessories for vehicles and their engines
2019-07-18 2019-10-23
HVLP - Antibakteriální látky pro systémové použití I. Institut klinické a experimentální medicíny
[hlavní město praha]
Hlavní město Praha  Antibacterials for systemic use
2019-07-18 2019-10-23
Dodávka IT zařízení pro FSI v DNS – 2019/0089
reference (0)
  • 2018/S 049-107284;
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
[Ústecký kraj]
Ústecký kraj  Computer equipment and supplies
2019-07-18 2019-10-23
Dodávka kancelářských potřeb pro resort MPO Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
[hlavní město praha]
ČESKÁ REPUBLIKA  Office supplies
 Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery
 Miscellaneous printed matter
 Various office equipment and supplies
 Delivery trays and desk equipment
2019-07-18 2019-10-23
Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017 - 2020 ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
[hlavní město praha]
ČESKÁ REPUBLIKA  Envelopes
2019-07-18 2019-10-23
Zajištění sběru, svozu, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu ze sběrných míst na území hl. m. Prahy Hlavní město Praha
[hlavní město praha]
Hlavní město Praha  Refuse and waste related services
2019-07-18 2019-10-23
Obnova lesa po kalamitě H - Agrana, s.r.o.
[jihočeský kraj]
Jihočeský kraj  Forestry services
2019-07-18 2019-10-23
Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
[Ústecký kraj]
Ústecký kraj  Vans
2019-07-18 2019-10-23
Zvýšení kvality vysoce spec.péče v perinatologii Mnul, o.z. a Nem. Most, o.z. - Ultrazvukové přístroje - část 4: Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy II. Krajská zdravotní, a.s.
[Ústecký kraj]
Ústecký kraj  Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
2019-07-18 2019-10-23
Kardiovertery-defibrilátory 2018
reference (0)
  • 2018/S 242-552516;
Fakultní nemocnice Plzeň
[plzeňský kraj]
Plzeňský kraj  Defibrillator
 Cardiac stimulation devices
2019-07-18 2019-10-23
Část 1. Obecné právní poradenství a komplexní právní zastupování zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR
[hlavní město praha]
ČESKÁ REPUBLIKA  Legal services
2019-07-18 2019-10-23
Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 - 2018 - opětovné vyhlášení Česká republika - Úřad práce České republiky
[jihočeský kraj]
Jihočeský kraj  Adult and other education services
2019-07-18 2019-10-23
Dodávky SZM - Intervenční radiologie III. Institut klinické a experimentální medicíny
[hlavní město praha]
Hlavní město Praha  Balloon catheters
 Catheter accessories
2019-07-18 2019-10-23
Dodávky přenosných počítačů Univerzita Pardubice
[pardubický kraj]
Pardubický kraj  Portable computers
2019-07-18 2019-10-23