Netherlands: list of notices "contract notice"

This page lists the notices related to the form "Contract notice" for Netherlands. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 99 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 5044 notices (Netherlands).

Tutti gli f02: tutti

title authority name place cpv publication deadline
31143638: uitvoering groot onderhoud A79
reference (0)
  • 2019/S 127-309726;
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
[nederland]
NEDERLAND  Engineering works and construction works
 Surface work for highways
2019-12-18 2020-04-13
Aanschaf, beheer en onderhoud ademluchtapparatuur brandweer
reference (0)
  • 2019/S 006-008785;
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
[nederland]
NEDERLAND  Breathing apparatus for firefighting
 Air compressors
 Fire station construction work
 Offshore services
 Installation services of laundry washing, dry-cleaning and drying machines
2019-04-25 2020-05-06
31146532: raamovereenkomst onderhoudsbaggerwerk vaargeulen Noordzee Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
[nederland]
WEST-NEDERLAND  Construction work for water projects
 Trench-digging work
 Engineering services
 Ground investigation services
 Excavating and earthmoving work
2019-12-24 2020-05-20
Instellen DAS ten behoeve van Inhuurdesk groenehart 2019–2020 Gemeente Gouda
[nederland]
NEDERLAND  Supply services of personnel including temporary staff
2019-03-05 2020-06-30
Basis Erkenning regio Amersfoort 2019 – sociaal domein Gemeente Amersfoort
[nederland]
NEDERLAND  Health and social work services
2019-09-24 2020-06-30
Inhuur registeraccountant ten behoeve van dossieropbouw namens DCMR jaarrekeningcontrole 2019, door extern accountant DCMR Milieudienst Rijnmond
[nederland]
NEDERLAND  Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
2019-10-14 2020-10-28
Open house: hulp bij het huishouden BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
[nederland]
NEDERLAND  Supply services of domestic help personnel
2019-12-02 2020-12-16
Onkruidbeheersing verhardingen 2020 Gemeente Westvoorne
[nederland]
NEDERLAND  Weed-killing services
2019-12-20 2021-01-26
Aankondiging Dynamisch Aankoopsysteem Droog Maaien Staatsbosbeheer
[nederland]
NEDERLAND  Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
2019-04-19 2021-07-01
DAS-volwaardig leven Stichting Vilans
[nederland]
NEDERLAND  Business and management consultancy and related services
2019-12-04 2021-12-31
DAS Kwalificatie Rietland maaien Staatsbosbeheer
[nederland]
NEDERLAND  Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
2019-09-06 2022-01-01
Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor inhuur van externen ten behoeve van KvK Kamer van Koophandel
[nederland]
NEDERLAND  Supply services of personnel including temporary staff
 Supply services of office personnel
2019-12-24 2022-01-31
Aankondiging Dynamisch Aankoopsysteem maaien waterlopen Staatsbosbeheer
[nederland]
NEDERLAND  Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
2019-12-13 2022-06-30
Dynamisch Aankoop Systeem Stichting Vilans
[nederland]
NEDERLAND  Business and management consultancy and related services
2019-01-25 2023-01-21
DAS Literatuuronderzoeken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
[nederland]
NEDERLAND  Research services
 General personnel services for the government
 Market and economic research; polling and statistics
 Market research services
 Survey services
2019-02-25 2023-03-24
DAS literatuuronderzoeken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
[nederland]
NEDERLAND  Research services
 General personnel services for the government
 Market and economic research; polling and statistics
 Market research services
 Survey services
2019-12-20 2023-03-25
DAS Inzet Technisch Gerelateerd Personeel Provincie Zuid-Holland
[zuid-holland]
Zuid-Holland  Supply services of personnel including temporary staff
2019-02-12 2023-03-28
DAS Inhuur Verzekerings- en Bedrijfsartsen UWV
[nederland]
NEDERLAND  Supply services of medical personnel
2019-05-27 2023-05-23
Open house toelatingsprocedure re-integratiedienstverlening Gemeente Leeuwarden
[nederland]
NEDERLAND  Social work and related services
2019-11-22 2023-12-31
Instellen van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) t.b.v. externe inhuur personeel H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
[nederland]
Zuid-Holland  Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
2019-06-26 2023-12-31
DAS werkenbij.edam-volendam.nl Gemeente Edam-Volendam
[nederland]
Groot-Amsterdam  Supply services of personnel including temporary staff
2019-12-11 2023-12-31
DAS Externe Inhuur personeel Gemeente Hollands Kroon
[nederland]
NEDERLAND  Supply services of personnel including temporary staff
2019-01-31 2024-03-04
Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) ingenieursdiensten Gemeente Hollands Kroon
[nederland]
NEDERLAND  Engineering services
 Consulting services for water-supply and waste consultancy
2019-02-14 2024-03-18
DAS Inhuur Artsen Niet In Opleiding (ANIOS) UWV
[nederland]
NEDERLAND  Supply services of medical personnel
 Compulsory social security services
 Medical imaging services
2019-03-22 2024-03-19
Dynamisch aankoopsysteem Waterschap Vallei en Veluwe
[nederland]
NEDERLAND  General personnel services for the government
 Supply services of personnel including temporary staff
2019-10-22 2024-04-16