Praha (CZ01)

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in Praha.

308 item(s)

title authority name publication deadline
Dodávky náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8
contract notice – utilities
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 2019-11-15 2019-12-13
UK FTVS – Přetlaková hala
contract award notice
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 2019-09-09 2019-12-13
Podpora software pro řízení a vykonávání operací digitalizační linky
notice for changes or additional information
Národní knihovna České republiky 2019-11-12 2019-12-13
Zateplení objektů Zbraslav - Baně - OPŽ
contract award notice
Česká republika - Ministerstvo vnitra 2019-09-05 2019-12-13
ČZU - Interiérové vybavení objektu Auly
contract award notice
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-09-09 2019-12-13
Vybavení prostor k zajištění výuky
contract award notice
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-09-09 2019-12-13
Laboratorní půdní kanál
contract award notice
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-09-09 2019-12-13
Servisní podpora nákupního SW
contract award notice
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 2019-09-09 2019-12-13
Laboratorní nábytek do PTZ
contract notice
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-11-29 2019-12-13
Metagenomic analysis (sequencing of amplicon and data analysis)
contract award notice
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-09-09 2019-12-13
Generální opravy čerpadel NR3 a jejich modifikací a dodávky náhradních dílů
contract award notice
Lom Praha, s.p. 2019-09-09 2019-12-14
Služby software house
contract award notice
Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019-09-10 2019-12-14
FN Motol - Enoxaparin
contract award notice
Fakultní nemocnice v Motole 2019-09-10 2019-12-14
Pořízení aktivních prvků
contract award notice
Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019-09-10 2019-12-14
Propojovací úseky optických tras
contract award notice
Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019-09-10 2019-12-14
Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení - Datový katalog - II
contract award notice
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2019-09-11 2019-12-15
Odstraňování překážek provozu na dálnicích – zřízení operativního místa pohotovosti při rekonstrukci D1
contract award notice
Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019-09-11 2019-12-15
Služba Service Pack serverů Lenovo
contract award notice
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2019-09-10 2019-12-15
19-068 Poskytnutí služeb nezbytných pro zabezpečení provozu IS Krizkom
contract notice
Správa státních hmotných rezerv 2019-11-13 2019-12-16
FN Motol - Ultrazvukový přístroj
notice for changes or additional information
Fakultní nemocnice v Motole 2019-11-08 2019-12-16
Nemocnice na Bulovce – dodávka dezinfekčních přípravků na velké a malé plochy
notice for changes or additional information
Nemocnice Na Bulovce 2019-11-29 2019-12-16
FN Motol – Oktreotid
contract notice
Fakultní nemocnice v Motole 2019-11-11 2019-12-16
Geodetická totální stanice pro FD ČVUT
contract notice
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 2019-11-20 2019-12-16
Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny klimatu
contract notice
Česká republika - Ministerstvo vnitra 2019-11-08 2019-12-17
Pojištění administrativních budov ÚMČ Praha 5
contract notice
Městská část Praha 5 2019-11-15 2019-12-17

Geographical position

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form

98+1