Praha (CZ01)

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in Praha.

350 item(s)

title authority name publication deadline
FN Motol – Perinatologie V.
contract award notice
Fakultní nemocnice v Motole 2019-05-20 2019-08-23
Zařízení pro nanášení atomových vrstav (ALD) s návaznou infrastrukturou
contract award notice
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2019-05-17 2019-08-23
Zajištění obsluhy plaveckého bazénu v areálu Výstaviště Praha
contract notice
Výstaviště Praha, a.s. 2019-07-26 2019-08-23
Pořízení Rozšíření storage 3PAR pro potřeby systémů základních registrů (ROB, RPP a ISZR)
contract notice
Česká republika - Ministerstvo vnitra 2019-07-26 2019-08-23
Grafické řešení výstav Národního muzea
contract award notice
Národní muzeum 2019-05-20 2019-08-23
Prodloužení hardwarové servisní podpory HP serverů
contract award notice
Česká republika - Generální finanční ředitelství 2019-05-21 2019-08-24
FN Motol - Tofacitinib
contract award notice
Fakultní nemocnice v Motole 2019-05-21 2019-08-24
FN Motol – Sorafenib - Tosilát
contract award notice
Fakultní nemocnice v Motole 2019-05-20 2019-08-24
FN Motol - Interferon beta 1 B II.
contract award notice
Fakultní nemocnice v Motole 2019-05-20 2019-08-24
FN Motol - Olaratumab
contract award notice
Fakultní nemocnice v Motole 2019-05-21 2019-08-24
Pojištění nemovitostí a jejich vnitřního vybavení v lokalitě žst. Praha Hlavní nádraží
contract award notice – utilities
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 2019-05-21 2019-08-25
Vybavení laboratoře fyziologie rostlin
contract award notice
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-05-21 2019-08-25
Služba Service Pack serverů Lenovo
contract award notice
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2019-05-21 2019-08-25
Vybavení laboratoře ekologie lesa
contract award notice
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-05-22 2019-08-25
Odtahový box pro laboratoř projektu Extemit-K – II.
contract award notice
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-05-21 2019-08-25
Nákup kamenné soli (NaCl)na posyp komunikací pro ZÚ 2017/2018 - 2019/2020
contract award notice
Ředitelství silnic a dálnic 2019-05-22 2019-08-25
Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 - projektová dokumentace
notice for changes or additional information
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 2019-08-09 2019-08-25
FN Motol - Baricitinib
contract award notice
Fakultní nemocnice v Motole 2019-05-21 2019-08-25
Mobilní telefony
contract notice
Česká republika - Ministerstvo vnitra 2019-07-25 2019-08-26
Pronájem optických propojů
contract notice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-07-29 2019-08-26
Technický dozor nad prováděním staveb
contract notice
Městská část Praha 5 2019-07-31 2019-08-27
Revitalizace nádraží Bubny na Památník ticha – projektová dokumentace pro provedení stavby
contract notice
Hlavní město Praha 2019-07-31 2019-08-27
„Pořízení Licencí pro potřeby systémů základních registrů (ROB, RPP a ISZR)“
contract notice
Česká republika - Ministerstvo vnitra 2019-07-30 2019-08-27
„Rozšíření zálohovacího SW NetBackup pro potřeby systémů základních registrů (ROB, RPP a ISZR)“
contract notice
Česká republika - Ministerstvo vnitra 2019-07-30 2019-08-27
Vybavení spektroskopického pracoviště pro specializované praktikum - kompaktní spektroskopický analyzátor pro polovodičový detektor
contract notice
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2019-07-31 2019-08-27
47+1

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form