Poland: list of notices "prior information notice"

This page lists the notices related to the form "Prior information notice" for Poland. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 151 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 620 notices (Poland).

Tutti gli f01: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Zakup nowego ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie, gmina Nowogard Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie
[szczeciński]
Szczeciński  Firefighting vehicles
2019-07-18 2020-07-14
Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych Uniwersytet Łódzki
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Checking and testing apparatus
 Mass spectrometer
 Chromatographs
2019-07-19 2020-07-14
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miękinia z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gmina Miękinia
[dolnośląskie]
Wrocławski  Refuse and waste related services
 Household-refuse disposal services
 Waste-tip management services
 Refuse disposal and treatment
 Refuse recycling services
2019-07-19 2020-07-15
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lublin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Gmina Lublin
[lubelski]
Lubelski  Insurance services
 Accident insurance services
 Insurance related to Transport
 Damage or loss insurance services
 Fire insurance services
 Weather-related insurance services
 Liability insurance services
 General liability insurance services
 Motor vehicle insurance services
 Motor vehicle liability insurance services
2019-07-19 2020-07-15
Serwis pogwarancyjny serwerów mainframe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
[miasto warszawa]
Mazowiecki regionalny  Maintenance and repair of mainframe computers
 Technical computer support services
2019-07-22 2020-07-16
Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych Uniwersytet Łódzki
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Chemical reagents
 Laboratory reagents
 Reagents and contrast media
 Microbiological cultures
 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
 Filter paper
 Chemical products
 Peptic substances
2019-07-22 2020-07-16
Pilotaż standardu baz danych planistycznych wraz z opracowaniem narzędzia informatycznego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
[miasto warszawa]
POLSKA  Content or data standardization and classification services
 Data-processing services
 Urban planning services
2019-07-23 2020-07-17
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organiza... Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
[małopolskie]
Małopolskie  Gaseous fuels
 Natural gas
 Gas distribution
2019-07-23 2020-07-17
Zakup systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Network infrastructure
 Network system
 IT services: consulting, software development, Internet and support
 Computer network services
 Miscellaneous software package and computer systems
 Remote access software package
 Technical training services
2019-07-23 2020-07-17
Dostawa ciepła do budynków stanowiących 100 % własności m.st. Warszawy będących w administracji Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
[warszawski stołeczny]
Warszawski stołeczny  Electricity, heating, solar and nuclear energy
2019-07-23 2020-07-18
Sprzątanie nieruchomości stanowiących 100 % własności m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście ADK 1÷6 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
[warszawski stołeczny]
Warszawski stołeczny  Sewage, refuse, cleaning and environmental services
2019-07-23 2020-07-18
Dostawa sprzężonego z układem HPLC tandemowego spektrometru masowego o wysoce zaawansowanych parametrach analitycznych do wieloaspektowych analiz proteomicznych Uniwersytet Jagielloński
[miasto kraków]
Miasto Kraków  Checking and testing apparatus
2019-07-23 2020-07-18
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących 100 % własności m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
[warszawski stołeczny]
Warszawski stołeczny  Horticultural services
2019-07-23 2020-07-18
Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Zespół Żłobków m.st. Warszawy
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Vegetables
 Fruit and nuts
 Potatoes
 Dairy products
 Miscellaneous food products
 Homogenised food preparations
 Miscellaneous food products and dried goods
 Food mixes
 Processed food products
 Animal or vegetable oils and fats
 Olive oil
 Special nutritional products
 Poultry products
 Animal products, meat and meat products
 Deep-frozen products
 Frozen vegetables
 Frozen fish, fish fillets and other fish meat
 Fresh fish fillets
 Bread products, fresh pastry goods and cakes
 Eggs
 Drinking water
2019-07-24 2020-07-21
Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych Miasta Gdańska Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
[gdański]
Gdański  Horticultural services
2019-07-24 2020-07-22
Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 2 części. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
[gdański]
Gdański  Diagnostic kits
2019-07-24 2020-07-22
Dostawa materiałów jednorazowych i końcówek specjalistycznych do diagnostyki w kierunku wirusa ASFv dla Wojewódzkiego Inspektoartu Weterynarii w Gdańsku - 2 części Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
[gdański]
Gdański  Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
2019-07-24 2020-07-22
Dostawa aparatury naukowej Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Liquid filtering or purifying machinery and apparatus
 Checking and testing apparatus
 Industrial machinery
2019-07-24 2020-07-22
Dostawa trzech zamiatarek podwoziowych i jednej zamiatarki kompaktowej dla Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
[trójmiejski]
Trójmiejski  Road-sweeping vehicles
2019-07-25 2020-07-22
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mrągowo w roku 2020 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo
[olsztyński]
Olsztyński  Forestry services
 Services incidental to forestry
 Forest pest control services
 Tree-maintenance services
 Forestry management services
 Afforestation services
 Services incidental to logging
 Logging services
 Tree seeding
 Tree-cutting services
 Transport of logs within the forest
 Timber harvesting services
2019-07-30 2020-07-25
Aktualizacja i rozbudowa oprogramowania klasy HIS dla potrzeb EDM wraz z usługami: instalacji, wdrożenia, szkolenia, konfiguracji, nadzoru autorskiego i opieki serwisowej dla SPZOZ MSWIA w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowonej MSWiA w Krakowie
[miasto kraków]
Miasto Kraków  Software supply services
 Software implementation services
2019-07-31 2020-07-25
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegoweg Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
[elbląski]
Warmińsko-mazurskie  Construction work
2019-08-02 2020-07-28
Usługa sprzątania Ministerstwo Zdrowia
[polska]
Miasto Warszawa  Office cleaning services
2019-08-01 2020-07-29
Zakup sprzętu komputerowego Ministerstwo Zdrowia
[polska]
POLSKA  Miscellaneous computer equipment
2019-08-02 2020-07-29
Usługa wdrożenia e-usług w ramach projektu PO PC Ministerstwo Zdrowia
[polska]
POLSKA  Software implementation services
2019-08-02 2020-07-29