Poland: list of notices "contract notice"

This page lists the notices related to the form "Contract notice" for Poland. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 1063 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 19274 notices (Poland).

Tutti gli f02: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Dostawa różnych wyrobów medycznych (66 pakietów) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
[jeleniogórski]
Jeleniogórski  Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
 Orthopaedic implants
 Medical consumables
 Angioplasty supplies
 Parenteral nutrition products
 Probes
 Catheters
 Dressings
 Absorbable haemostatics
 Dressings; clip, suture, ligature supplies
 Surgical sutures
 Surgical instruments
 Anesthesia needles
 Instruments for anaesthesia and resuscitation
 Infusion supplies
 Anaesthesia devices
 Medical breathing devices
 Collector and collection bags, drainage and kits
 Surgical implants
 Drain
2019-11-08 2019-12-16
Dostawa serwera obliczeniowego typu „rack” wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
[miasto poznań]
POLSKA  Computer equipment and supplies
2019-11-13 2019-12-16
Dostawy odczynników i części zużywalnych dla laboratorium analitycznego z dzierżawą analizatorów Szpital Pomnik Chrztu Polski
[wielkopolskie]
Wielkopolskie  Laboratory reagents
2019-11-07 2019-12-16
„Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecią” – zadanie 7.7 oraz „Przebudowa ul. Powstańców w Chorzowie na odcinku od ul. Chrobrego do Rynek" Tramwaje Śląskie S.A.
[Śląskie]
Śląskie  Tramway works
 Site preparation work
 Works for complete or part construction and civil engineering work
 Construction work for pipelines, communication and power lines
 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
 Construction work
 Various surface works
 Traffic-calming works
 Secondary road construction work
 Plumbing and sanitary works
 Building completion work
2019-11-11 2019-12-16
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
[częstochowski]
Częstochowski  Forestry services
 Logging services
 Services incidental to logging
 Timber harvesting services
 Transport of logs within the forest
 Tree-clearing services
 Tree-cutting services
 Tree-maintenance services
 Services incidental to forestry
 Forestry management services
 Forest pest control services
 Afforestation services
 Forest-firefighting services
 Hunting services
 Agricultural services
2019-11-13 2019-12-16
Wykonanie usług z zakresu użytkowania i zagospodarowania lasu oraz zagospodarowania turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2020 Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
[jeleniogórski]
Jeleniogórski  Forestry management services
 Miscellaneous repair and maintenance services
 Street-cleaning and sweeping services
2019-11-27 2019-12-16
Zakup i dostawa rękawiczek diagnostycznych. 102/2019 Wielkopolskie Centrum Onkologii
[poznański]
POLSKA  Disposable gloves
2019-11-11 2019-12-16
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jugów w roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jugów
[wałbrzyski]
Wałbrzyski  Forestry services
 Logging services
 Services incidental to logging
 Timber harvesting services
 Transport of logs within the forest
 Tree-clearing services
 Tree-cutting services
 Tree-maintenance services
 Tree seeding
 Services incidental to forestry
 Forestry management services
 Forest pest control services
 Afforestation services
 Agricultural services
 Hunting services
2019-11-11 2019-12-16
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tomaszów w roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tomaszów
[chełmsko-zamojski]
Chełmsko-zamojski  Forestry services
 Logging services
 Services incidental to logging
 Timber harvesting services
 Transport of logs within the forest
 Tree-clearing services
 Tree-cutting services
 Tree-maintenance services
 Tree seeding
 Services incidental to forestry
 Forestry management services
 Forest pest control services
 Afforestation services
2019-11-13 2019-12-16
Dostawy leków dla Apteki Szpitala Miejskiego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie
[rzeszowski]
Rzeszowski  Pharmaceutical products
2019-11-13 2019-12-16
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skała, oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) Gmina Skała
[małopolskie]
Małopolskie  Refuse and waste related services
 Refuse collection services
 Refuse transport services
 Household-refuse disposal services
 Waste-tip management services
2019-11-14 2019-12-16
„Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU, zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu” Gmina Sosnowiec, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
[sosnowiecki]
Sosnowiecki  Construction work for school buildings
2019-11-12 2019-12-16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice Gmina Ciężkowice
[tarnowski]
Tarnowski  Refuse and waste related services
 Refuse collection services
 Refuse transport services
 Household-refuse collection services
 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
 Household-refuse disposal services
 Refuse recycling services
2019-11-12 2019-12-16
Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów Gmina Bełżyce (pełnomocnik Zamawiającego, prowadzący postępowanie w imieniu ZZOK Sp. z o.o., wspólnik ZZOK Sp. z o.o.)
[lubelski]
Lubelski  Waste-tip management services
2019-11-13 2019-12-16
Świadczenie usługi prania dla internatów i kwater internatowych Oddziału Terenowego Lubuskiego AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o.
[miasto warszawa]
Lubuskie  Washing and dry-cleaning services
2019-11-13 2019-12-16
Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
[warszawski zachodni]
POLSKA  Medical consumables
2019-11-14 2019-12-16
Dostawa leków 49 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[polska]
POLSKA  Pharmaceutical products
2019-11-13 2019-12-16
„Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Dobrzyniewo Duże” Gmina Dobrzyniewo Duże
[białostocki]
Białostocki  Refuse and waste related services
 Household-refuse disposal services
 Refuse transport services
2019-11-13 2019-12-16
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu/posiadaniu Zamawiającego oraz z gruntów gminnych stanowiących własność Zamawiającego Gmina Lyski
[rybnicki]
Rybnicki  Refuse and waste related services
 Refuse collection services
 Refuse recycling services
 Refuse disposal and treatment
 Refuse transport services
2019-11-13 2019-12-16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych terenu gminy Chojnów Gmina Chojnów
[legnicko-głogowski]
Legnicko-głogowski  Refuse and waste related services
 Household-refuse disposal services
 Refuse transport services
 Refuse collection services
2019-11-13 2019-12-16
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Masłowicew ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice” Gmina Masłowice
[Łódzkie]
Łódzkie  Solar collectors for heat production
 Building installation work
 Thermal insulation work
 Plumbing and sanitary works
 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
 Solar photovoltaic modules
 Electrical installation work
 Electrical wiring work
2019-11-13 2019-12-16
Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
[włocławski]
Włocławski  Medical equipments
 Collector and collection bags, drainage and kits
 Medical needles
 Medical kits
 Drain
 Catheters
 Drain accessories
 Scalpels and blades
 Medical consumables
2019-11-12 2019-12-16
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z COZL w Lublinie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
[lubelski]
POLSKA  Medical waste services
2019-11-13 2019-12-16
Wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Gromnik w roku 2020 Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Gromnik
[tarnowski]
Tarnowski  Forestry services
 Services incidental to forestry
 Forestry management services
2019-11-13 2019-12-16
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rogów w leśnictwach: Jasień, Strzelna, Głuchów, Lipce, oraz usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim w 2020 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
[Łódzki]
Skierniewicki  Forestry services
 Services incidental to forestry
 Tree-maintenance services
 Forestry management services
 Tree seeding
 Forest-firefighting services
 Timber harvesting services
 Forest pest control services
 Logging services
 Services incidental to logging
 Afforestation services
 Transport of logs within the forest
 Tree-cutting services
2019-11-08 2019-12-16